IOS XR (CRS-1, CRS-3, ASR9k)

PlAwAnSaI

Administrator
CRS-1

Cisco สร้างสถิติโลกด้วย Internet Router ประสิทธิภาพสูงสุด Download เอกสารทั้งหมดจากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐฯ ใช้เวลาเพียง 4.6 วินาที

บริษัท Cisco Systems Inc เปิดเผยว่า Guinness World Records ได้ให้การรับรองว่า อุปกรณ์ Cisco Carrier Routing System (CRS-1) เป็น Internet Router ที่มีขีดความสามารถสูงสุด สามารถรับส่งข้อมูลด้วยอัตราความเร็ว 92 Terabit (92 ล้านล้าน Bit ต่อวินาที) และรองรับการทำงานได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึง 100 เท่า ทั้งนี้ อุปกรณ์ CRS-1 ของ Cisco นับเป็น Technology การเชื่อมต่อชนิดแรกที่ได้รับการบันทึกโดย Guinness World Records ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่บันทึกการทำลายสถิติทั่วโลก

อุปกรณ์ CRS-1 ของ Cisco ซึ่งได้รับการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 2547 เป็นอุปกรณ์ Routing ประเภทใหม่ที่ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับผู้ให้บริการโทรคมนาคมโดยเฉพาะ ด้วยความสามารถในการรองรับบริการข้อมูล เสียง และ Video บนเครือข่าย Internet Protocol (IP) อุปกรณ์ดังกล่าวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ Application ขนาดใหญ่ที่ต้องการ Bandwidth สูง เช่น Video On Demand, Games Online และบริการโต้ตอบแบบ Realtime ทั้งนี้ Router IP ซึ่ง Cisco เป็นผู้ริเริ่มผลิตในช่วงปี 2527 นับเป็นพื้นฐานของ Internet สาธารณะและเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากที่สุดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

Cr: www.ryt9.com/s/prg/143576

 • Process แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง แยกออกแต่ละ Module เพื่อลดโอกาส Downtime ตัวใดตัวหนึ่งตาย ตัวที่เหลือจะไม่มีปัญหาเหมือน IOS ธรรมดา
 • มี Interface MgmtEth ติดมาด้วย
 • CLI Prompt จะเป็น RP/0/RP0/CPU0:router ซึ่งเวลา Configure มันก็จะขึ้นแบบนี้แหละทุกบรรทัด
  • RP = Route Processor Card
  • 0 = Single-rack Chassis or 1st Rack in Multishelf Chassis
  • RP# = Either RP0 or RP1; RP ใบไหน Active อยู่
  • CPU0 = Always the same
  • router = Router Name / Hostname
 • สามารถ Configure ก่อน แล้ว Plug Card ทีหลังได้
 • ในการ Commit แต่ละครั้ง มันจะเก็บ Log ไว้ ว่าแต่ละครั้ง ได้ Configure อะไรไปบ้าง ซึ่งเก็บได้ 100 Commit โดยสามารถ Rollback ได้
 • ACL จะคล้ายๆ กับ Name ACL ใน IOS และสามารถแทรกบรรทัดได้
 • ใช้ Routing Policy Language (RPL) แทน Route-map ซึ่งจะคล้ายกับเขียนโปรแกรม (If, Then, Else) สามารถลดจำนวนบรรทัดของ Route-map ลงได้ อย่างน้อยครึ่งนึง
 • Interface สามารถ Up ฝั่งเดียวได้ ต้องดูค่า Power ในกรณีของ Dark Fiber
 • L2-IP-L4-Payload:
  IP MTU = IP-L4-Payload = 1500
  = IP-TCP-Payload = 20+20+1460
 • L2-MPLS-IP-L4-Payload:
  MPLS MTU = MPLS-IP-L4-Payload = 1500
  = MPLS-IP-TCP-Payload = 4+20+20+1456
 • --- 10Gbps --- 1 Sec.:
  10G/(1500 byte x 8 ) = 833,333.33 Packets/Sec.
 • สามารถกำหนดสิทธิ์ได้หลาย Group ต่อหนึ่ง User เช่น Configure Security ได้ทุกอย่าง แต่อาจจะ ใช้ Command Routing ได้ไม่กี่ Command เพื่อ Verify
 • Multitopology IS-IS ใช้เมื่อมีทั้ง IPv4 และ 6 (Dual Stack) แยก Topology ระหว่าง 4 กับ 6 ออกจากกัน
 • EBGP ต้อง Configure RPL ไม่งั้น Default จะเป็น Deny All
 • RPL ถ้าไม่ตรงเงื่อนไขเลย เมื่อเจอ Endif จะ Drop คล้ายๆ ACL ในขณะที่ PBR จะ Permit
 • QoS Priority กับ Bandwidth ใช้พร้อมกันไม่ได้
  • Priority คือ Maximum Guarantee Bandwidth ต้องใช้กับ Police เสมอ
  • Bandwidth คือ Minimum Guarantee
Configuration Command:

 • การ Configure เวลาพิมพ์ Command ไป จะไปเก็บไว้อีกที่นึง ไม่เกิดผลกับตัว Router ทันที (เหมือนกับ IOS) จนกว่าจะใช้ Command commit จึงจะมีผล
 • ตัวอย่าง Configure Loopback:
  (config)# int lo0
  ipv4 add 12.9.42.110/16
  ที่ Physical Interface ก็เหมือนกัน เปลี่ยนจาก ip เป็น ipv4 และ subnet เป็น / เลย (Command ส่วนใหญ่จะต้องใส่ Version ของ IP ด้วย)
 • # configure exclusive
  คนที่ใส่ Command นี้ จะ Commit ได้คนเดียว คนอื่นไม่สามารถ Commit ได้
 • (config)# clear
  ใช้ลบ Command ที่ Configure ไว้ ที่ยังไม่ได้ Commit
 • (config)# commit replace
  เป็นการนำเอาของใหม่ทับของเก่า ก็คือ show configure เป็นยังไง show run ก็จะเป็นแบบนั้นเลย หรือถ้าไม่ได้ Configure อะไรไป จะกลายเป็น write erase ใน IOS
 • ตัวอย่าง Configure OSPF:
  (config)# router ospf 1
  router-id 172.20.10.10
  area 0
  int g0/0/0/0
  int lo0
 • ตัวอย่าง Configure IS-IS:
  router isis lab
  is-type level-2-only => IS-Type = Level 2 Only
  net 49.0007.0000.0000.0008.00
  address-family ipv4 unicast
  metric-style wide => Metric Style = Wide
  !
  interface Loopback0
  passive
  address-family ipv4 unicast
  !
  !
  interface GigabitEthernet0/3/1/4
  hello-password hmac-md5 encrypted 02050D4808095E731F => Hello Packet Authentication Mode Message Digest (plain-text key configured) if interop with IOS; IOS must used Key-Chain
  address-family ipv4 unicast
  !
  !
 • ตัวอย่าง Configure BGP:
  route-policy Pass-All -> RPL Policy: Name = Pass-All
  pass -> Policy = pass all routes (default deny all)
  end-policy
  !
  router bgp 700
  address-family ipv4 unicast
  network 8.8.8.8/32 -> BGP Route: Loopback Interface
  !
  neighbor 7.7.7.7
  remote-as 700 -> IBGP
  password encrypted 030752180500701E1D -> Authentication Key
  update-source Loopback0
  address-family ipv4 unicast
  next-hop-self
  !
  !
  neighbor 192.168.2.2
  remote-as 200 -> EBGP
  password encrypted 121A0C0411045D5679
  address-family ipv4 unicast
  route-policy Pass-All in -> RPL Apply = IN
  route-policy Pass-All out -> OUT
  !
  !
 • interface GigabitEthernet0/0/0/19
  bundle id 9 mode active
  !!% 'bundlemgr' detected the 'warning' condition 'Bundle membership configuration conflicts with underlying interface configuration (either already existing or also present in the same commit). Please refer to configuration documentation for further assistance.'

  # show run int gi0/0/0/19
  interface GigabitEthernet0/0/0/19
  mtu 9212

  # show run int be9
  interface Bundle-Ether9
  mtu 9172
[li]ตัวอย่าง Configure MPLS:


[li]RP/0/RP0/CPU0:router(config)#[/list]
mpls ldp[/li]
[li]RP/0/RP0/CPU0:router(config-ldp)#router-id 172.20.10.10[/li]
[li]RP/0/RP0/CPU0:router(config-ldp)#int g0/0/0/0[/li]
[li]RP/0/RP0/CPU0:router(config-ldp)#int g0/0/0/1[/li][/li]
[li]ตัวอย่าง Configure Local Switching เอาไว้ใช้ทดสอบ throughput ของ card
interface TenGigE0/1/0/0
l2transport = int te0/1/0/0 l2t -> มี dampening ก็ไม่ได้ เอาออกก่อนด้วย
interface TenGigE0/1/3/0
l2transport
l2vpn
xconnect group SIP-800
p2p link1
interface TenGigE0/1/0/0
interface TenGigE0/1/3/0[/li]
[li]vty-pool default 0 20
 

PlAwAnSaI

Administrator
XFP10GLR-192SR-L
อธิบาย ตามโค้ด ทีละตัว
xfp เป็น type interface มี xfp, xenpak
10GLR คือ 10 Gigabit Ethernet , laser type LR ซึ่ง จะมี LR 10km, ER 40km, ZR 80km, SR 400m
192SR หมายถึง OC192 short reach คือ สามารถเอาไปใส่ พวก SPA ที่เป็น POS ได้ ส่วนระยะทาง เท่ากัน แต่ framing เป็น Packet over Sonet จะมี 192SR, 192IR , 192LR
ที่รหัส ห้อยท้าย จะมี -L / -RGD
-L คือ low power consumtion กินไฟน้อย
-RGD ไม่ประหยัดไฟ แต่ทนอุณหภูมิสูง
Cr: P'Ohm@AIT
 

PlAwAnSaI

Administrator
CRS Power Management

Show power allotted each slot
RP/0/RP1/CPU0:bk-labcrs8-2(admin)#show power allotted rack 0
Tue Jul 22 19:58:45.564 BKK
Node Card Type State PID Power Allotted0/1/* FP-140G POWERED UP CRS-FP140 450.0W
0/1/PL0 1-100GbE-DWDM- POWERED UP 1-100GE-DWDM/C 185.0W
0/5/* FP-140G POWERED UP CRS-FP140 450.0W
0/5/PL0 1-100GbE POWERED UP 1X100GBE 120.0W
0/6/* FP-140G POWERED UP CRS-FP140 450.0W
0/6/PL0 14-10GbE POWERED UP 14X10GBE-WL-XF 150.0W
0/RP0/* RP(H)-X86v1 POWERED UP CRS-8-PRP-6G 175.0W
0/RP1/* RP(H)-X86v1 POWERED UP CRS-8-PRP-6G 175.0W
0/SM0/* FC-140G/S(H) POWERED UP CRS-8-FC140/S 118.0W
0/SM1/* FC-140G/S(H) POWERED UP CRS-8-FC140/S 118.0W
0/SM2/* FC-140G/S(H) POWERED UP CRS-8-FC140/S 118.0W
0/SM3/* FC-140G/S(H) POWERED UP CRS-8-FC140/S 118.0W
0/FAN-TR0 FAN TRAY POWERED DOWN CRS-16-LCC-FAN 151.0W
0/FAN-TR1 FAN TRAY POWERED DOWN CRS-16-LCC-FAN 151.0W


RP/0/RP1/CPU0:bk-labcrs8-2(admin)#show power capacity rack 0Rack 0: Cisco CRS Modular DC Power System
Power Shelf A:Power Module State Power CapacityA0 OK 2100.0W
A1 OK 2100.0W
A2 OK 2100.0W
Total Shelf Capacity: 6300.0W

Power Shelf B:Power Module State Power CapacityB0 OK 2100.0W
B1 OK 2100.0W
B2 OK 2100.0W
Total Shelf Capacity: 6300.0W
Total Rack Power Capacity: 12600.0W
RP/0/RP1/CPU0:bk-labcrs8-2(admin)#show power summary rack 0
Tue Jul 22 20:00:32.098 BKK
Location Power Capacity Power Allotted Power Available Power StateRack : 0 12600.0W 4799.0W 7801.0W OK
Cr: P'Ohm@AIT

Cisco ASR 9000 Series Routers Environmental Specifications
Operating Temperature
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/hardware/installation/guide/asr9kHIGbk/asr9kIGapaspecs.html#pgfId-1021557
 

PlAwAnSaI

Administrator
Hardware Redundancy and Node Administration Commands on Cisco IOS XR Software:
hw-module subslot shutdown
www.cisco.com/en/US/docs/ios_xr_sw/iosxr_r3.7/system_management/command/reference/yr37hw.html#wp1211033

Guidelines for Cisco IOS XR Software, SMR Version, EMR Version, Software Lifecycle:
www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xr-software/product_bulletin_c25-478699.html
MIB to check packet Matched(conform) by a policy ASR9K:

 • # snmpwalk -v 2c -c public x.170.119.115 1.3.6.1.2.1.2.2 | grep E0/0/2/0
  IF-MIB::ifDescr.42 = STRING: TenGigE0/0/2/0
 • # snmpwalk -v 2c -c public x.170.119.115 1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.1.1.1.4 | grep 42
  SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.1.1.1.4.432247048 = INTEGER: 42
 • # snmpwalk -v 2c -c public x.170.119.115 1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.7.1.1.1
  SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.7.1.1.1.1965376995 = STRING: "class-default"
 • # snmpwalk -v 2c -c public x.170.119.115 1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.5.1.1.2 | grep 1965376995
  SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.5.1.1.2.432247048.1396202151 = Gauge32: 1965376995
 • # snmpwalk -v 2c -c public x.170.119.115 1.3.6.1.4.1.9.9.166.1.15.1.1.28 | grep 432247048.1396202151
  SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.166.1.15.1.1.28.432247048.1396202151 = Counter64: 54805504
Sequential RPL (do all if):
 • route-policy A-INTER-OUT
  if destination in Deny-I then
  drop
  endif
  if destination in P-Prefix or destination in A-ADV then
  prepend as-path 3884
  endif
  end-policy
Conditional RPL (do only one if):
 • route-policy A-INTER-OUT
  if destination in Deny-I then
  drop
  elseif destination in P-Prefix or destination in A-ADV then
  prepend as-path 3884
  else...
www.fryguy.net/2012/11/06/ios-xr-cisco-videos-and-training
cool.gif
 
Top