รายชื่อโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพ

PlAwAnSaI

Administrator
 • โรงพยาบาลชลประทาน
 • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
 • โรงพยาบาลปทุมธานี
 • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ทำเบิกจ่ายตรง วันจันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 15.00 น. และต้องให้คนรักษามาทำเอง เท่านั้น ใช้สิทธิ์ได้ หลังจากทำ 15 วัน หลักฐาน 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) บัตรโรงพยาบาล
 • โรงพยาบาลราชวิถี
 • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
 • โรงพยาบาลศิริราช
 • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
  ประชาสัมพันธ์: 0-2926-9037
 • โรงพยาบาลกลาง
 • โรงพยาบาลเลิดสิน
 • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • โรงพยาบาลตากสิน
 • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
 • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลสิรินธร
 • โรงพยาบาลลาดกระบัง
 • โรงพยาบาลหนองจอก
 • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
 • ใครเคยไปใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้าง บอกกันหน่อยนะคับ
  bigeyes.gif
 
Top