รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทย์ฯ) ประจำปีงบประมาณ 2553

echelon

New member
ด้วยสำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวงและกรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และระเบียบ ก.พ. ว่าดวยทุนของรัฐบาล พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน พร้อมทั้งกำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้ ...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://scholar.ocsc.go.th/ (คลิ้กอ่านในส่วนของทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ใบสมัครจะอยู่ในเว็บนั้นนะครับ โปรดอ่านข้อมูลให้ละเอียดก่อนกรอกใบสมัครนะครับ

นอกจากนี้ยังมีทุนของหน่วยงานราชการอื่นๆ ด้วยนะ ลองอ่านดูในนั้นนะครับ
รับสมัครตั้งแต่ 18 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2553

ใครอยากรู้ว่าเขาสอบกันยังไง ลองเข้าไปอ่านในกระทู้ตามนี้ได้เลยครับ (น่าจะสอบคล้ายๆ กันนะ อันนี้ผมไปลองสอบเมื่อปีที่แล้ว)
http://www.thaicpe.com/index.php/topic,517.msg2028.html#msg2028

หมายเหตุ ขออนุญาตปักหมุดจนกว่าจะหมดเขตรับสมัครนะครับ
 
Top