มีไครพอรู้เรื่อง sap มั่งค่ะ

loveondiet

New member
ไม่ถามแอมล่ะแอมได้train SAPด้วยหนิ
icon_mrgreen.gif
 

vkado

New member
SAP ORACLE MRP คืออะไร

SAP และ Oracle คือ โปรแกรม ERP (โปรแกรมบริหารงานองค์กร)ซึ่งเป็น Bran ของต่างประเทศ ส่วน MRP เป็นโปรแกรมที่ควบคุมบริหารที่เกี่ยวกับการผลิตโดยเฉพาะ และ ใน MRP จะแยกออกเป็น MRPI (Material Requirement Planning) หรือระบบงานวางแผนความต้องการวัตถุดิบ ตัวโปรแกรมจะคิดคำนวณเฉพาะในส่วนของ วัตถุดิบ (RM) เพียงอย่างเดียวว่าสินค้าสำเร็จรูป (FG) ต้องการใช้เท่าไหร่ ส่วนMRPII (Manufacturing Resource Planning System)เป็นระบบงานควบคุมการผลิตที่พัฒนาต่อมาจาก MRPI จะเพิ่มเติมไปอีก 3M คือ 1.Man คือ คนหรือหมายถึงกำลังการผลิต 2. Machine คือเครื่องจักร 3. Money คือเงินหรือต้นทุน(Cost)ในการผลิต และในการวางแผนควบคุมการผลิต การทำงานของโปรแกรมจะครบถ้วนกว่าจะมีการคิดทั้ง วัตถุดิบ(RM) สินค้ากึ่งสำเร็จรูป(SM) ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป(FG) นั้นๆ ฯลฯ จึงทำให้ MRPII ครอบคลุมการทำงานที่เกี่ยวการผลิตได้ครบถ้วนกว่า
 
Top