ค่ายภาษาเกาหลี

PlAwAnSaI

Administrator


ชมรมอนุชนนานาชาติ
Korean camp
วันที่ 7-9 มกราคม 2009
เวลา 16.00-18.30 น.
คณะบริหารธุรกิจ ตึก 2
เรียนภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรู้จักเพื่อนใหม่
รับประทานอาหารเกาหลี
(ค่าสมัครเรียน 100 บาท)
ติดต่อ พี่อุ๊ 08-1553-8806
bigeyes.gif


 
Top