ทำ PHP Web Service

PlAwAnSaI

Administrator
Web Service (เว็บเซอร์วิส) คือ แอพพลิเคชั่นที่ถูกสร้างให้รอรับการเรียกใช้งานจากแอพพลิเคชั่นอื่นบนอินเตอร์เน็ต

โดยสื่อสารกันด้วยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ XML
http://www.thaiseoboard.com/index.php?topic=206550
cool.gif
 
Top