Kyoto Institute of Technology ให้ทุนปริญญาโท เอก

echelon

New member
ด้วยสำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งจาก Kyoto Institute of Technology (KIT) ว่า Graduate School of Science and Technology มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกใน โครงการ International Graduate Program for Interdisciplinary Study in Science and Technology

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2553
3. สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทภายในเดือนกันยายน 2553
4. มีสุขภาพกายและจิตดี
5. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 230 (CBT) / 570 (PBT) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
6. สามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นในปลายเดือนกันยายน 2553

สิ่งที่จะได้รับ

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 157,000-158,000 เยน (ประมาณ 53,000 บาท)
2. การยกเว้นค่าสมัคร ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
4. ระยะเวลาการให้ทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2557

ดาวน์โหลดใบสมัคร

* ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่างประเทศ
* KIT Application Forms

ผู้สนใจสามารถศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ (เอกสารมีจำนวนจำกัด) และ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2553

ที่มา http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/KIT/2010.html

Credits: http://www.igotgrants.com/
 

ProfessorX

Administrator
ขอบคุณครับ อาจารณ์นัทมาทีไร มีแต่ของดี อิอิ
 

echelon

New member
ใครสนใจก็รีบๆ สมัครนะครับ ใกล้จะหมดเขตในวันที่ 8 มกราคมนี้แล้วนะครับ
smile.gif
 
Top