พัฒนาองค์กร & บุคลากร

PlAwAnSaI

Administrator
 • การฝึกอบรมพนักงานสำคัญอย่างไร:
  1. สร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
  2. เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน
  3. ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน
  จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากมาย ซึ่งมีความสำคัญที่องค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลายองค์กรเริ่มนำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicators - KPIs) มาใช้ ควรมีการนำโอกาสในการฝึกอบรมมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วย เพื่อกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  pplearnonline.com/การฝึกอบรมพนักงานสำคัญ
 • "คน" คือตัวแปรสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์กร:

  แต่ตราบใดที่ HR ยังไม่เปลี่ยน Mindset จาก PtB (Please-the-Boss) เป็น CtE (Close-to-Employee) HR ก็ยังคงเป็น Executive Messenger ต่อไป แม้พยายามอยากจะเป็น Business Enabler มากแค่ไหนก็ตาม

  การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience: CX) คือหัวใจของ Business Transformation เราก็ไม่ควรลืมความเป็นจริงที่ว่า หากพนักงานไม่มีประสบการณ์ (Employee Experience: EX) ที่ดีก่อน ก็คงยากที่พนักงานจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ พนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและโอกาสที่คิดจะเปลี่ยนงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานอื่นๆ

  เข้าใจพนักงานในมุมมองเดียวกับที่เข้าใจลูกค้า ปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อลูกค้า!!!

  ใน Disruptive World ประสบการณ์ของพนักงานคือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
  pplearnonline.com/คน-คือตัวแปรสำคัญที่จะส
 • ไม่มีพนักงาน ย่อมไม่มีประสบการณ์ให้ลูกค้า:

  นอกเหนือจาก Technology “พนักงาน” เปรียบเสมือน “คำตอบ” สำคัญอีกข้อหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

  เลิกมอง “พนักงาน” เป็นค่าใช้จ่าย

  หากองค์กรลองปรับทัศนะมุมมองที่มีต่อพนักงานใหม่ โดยมองว่า พวกเขาเหล่านี้ก็เป็นเสมือน “ลูกค้า” คนหนึ่งที่มีความคาดหวังถึงการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรเช่นกัน พวกเขาก็จะกลายเป็น “ผู้มอบ” ประสบการณ์ที่ดีกลับคืนไปให้กับองค์กร รวมถึงช่วยส่งผ่านความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปถึง “ลูกค้า” ตัวจริงทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกัน
  read.montivory.com/2019/04/25/employee-customer-experience
 • ทำไม Work-From-Home จึงเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดการกลยุทธ์ได้ดีที่สุด:
  1. การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: การศึกษาของ Harvard Business Review พบว่ากลุ่มพนักงานที่ทำงานที่บ้านสามารถทำยอดขายรวมได้มากกว่าถึง 13.5%
  2. ลดความตึงเครียด: บริษัทสามารถหาพนักงานเข้ามาทำงานได้ง่ายกว่าบริษัททั่วไปถึง 41% พนักงานก็มีความพึงพอใจและมีความสุขกับงานมากกว่าถึงเท่าตัว
  3. ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท: ทรัพยากรในการทำงานตกเป็นภาระหน้าที่ของตัวพนักงานเอง เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่า Internet ปากกาเครื่องเขียน
  4. อาการป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป: การแพร่เชื้อหวัดสู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดการขาดงานที่มากขึ้นและส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
  5. บริษัทจ่ายเงินเดือนน้อยลง: พนักงานส่วนใหญ่ยินดีจะลดเงินเดือนของตัวเองลง 8% แลกกับการทำงานที่บ้านได้
  www.unlockmen.com/work-from-home
  1. คนลาออกบ่อย: สาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้คือ ผู้บริหารไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี มีเป้าหมายสั้น, มีวัฒนธรรมองค์กรภายในที่ไม่สามารถดึงดูดคนดีๆ ไว้ได้
  2. มีวัฒนธรรมองค์กรขัดแย้งกันเอง
  3. ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง: บรรยากาศสุด Cool, Office สุดเลิศ, Campaign โฆษณาไม่มีใครเทียบ แต่พอเข้าไปทำงานจริงกลับกลายเป็นหนังคนละม้วน
  4. เน้นคุยงานไม่เน้นทำงาน: วันๆ ผู้บริหารเอาแต่ประชุมๆ ไม่กระจายงาน ไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่าง ทวงงานทั้งๆ ที่ไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งวัน ผู้บริหารเต็มไปหมด
  5. เล่นไม่ซื่อ: ไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เอาแต่สัญญาว่าจะ Promote วันนั้นวันนี้ ควรมีการเปิดเผยสวัสดิการ หรือ Bonus ต่างๆ
  6. Bonsai: ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยจากงานที่ทำอยู่ทุกวัน หรืออาจจะโดนสั่งให้ทำงานนอกเหนือความรับผิดชอบตลอดเวลา เหมาะมากกับคนที่ไม่อยากโต
  7. ไม่มีอนาคต ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร: ไม่มีแผนอะไรเลย ไม่ว่าระยะสั้น ระยะยาว ระยะไหนๆ ถามใครในบริษัทก็ไม่มีใครรู้
  www.workventure.com/blog/บริษัท-7-แบบที่คุณไม่ควรทำงานด้วย
 • www.workventure.com/blog/สุดยอด-top-50-บริษัท-ที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย-มากที่สุดในปี-2020
 • การประเมินผลงานแบบ 4.0:
  การประเมินแบบปัจจุบันคือ การให้คะแนนตาม KPIs ไม่เหมาะกับ "จริต" พนักงานส่วนมาก เนื่องจากพนักงานส่วนมากอายุน้อยลงเรื่อยๆ (Gen Y) ชอบการประเมินที่เห็นผลเร็วๆ ยิ่ง Real Time ยิ่งดี พวกเขาต้องการการประเมินผลที่ช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา Trend ตอนนี้ก็จะมี:
  • การประเมินโดยวิธี 360: จะมีการประเมินแบบ Peer Review (คือการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) เพิ่มเข้ามา ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันจะเน้นการทำงานที่สอดประสานกัน (Collaborative) คล่องตัว (Agile) พยายามกำจัดการทำงานแบบตัวใครตัวมัน (Silo) คนเก่งแต่ไม่มีใครยอมรับ ไม่ใช่คนที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการ
  • การให้ Bonus เฉพาะที่ระดับองค์กรเท่านั้น: การให้ไปถึงระดับหน่วยงาน หรือบุคคลนั้น ทำให้เกิดการทำงานแบบ Silo ต่างคนต่างทำ (เพราะต้องการให้ได้ตามเป้าของตัวเองเท่านั้น) แต่ต้องมีวิธีจัดการกับพวกกาฝาก กินแรงเพื่อน เกาะเพื่อนเอา Bonus
  today.line.me/th/pc/article/การประเมินผลงานแบบ+4+0%C2%A0-B93Re0
 • www.callcentermaster.com/Article/Outsource-CallCenter-เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่.html
 • www.callcentermaster.com/Article/คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่-CallCenter.html
 • www.callcentermaster.com/Article/SIP-Trunk-Call-Center.html
 • netway.co.th/kb/Blog/Zendesk/360002544272-มาทำความรู้จัก Zendesk กัน
 • วิธีเขียน Resume สมัครงาน ให้โดนใจได้งาน:
  www.resume.in.th/article/how-to-write-resume
Super Productive:

 • Trick ใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด:
  เราควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเดิมอย่างไร ให้กลายเป็นคนใหม่ที่พลังเต็มร้อย พร้อมรีดทุกขีดความสามารถออกมาใช้!
  www.youtube.com/watch?v=vfPI3gTPgQc
 • แก้ปัญหา ควบคุมเวลาชีวิต คิด Idea ใหม่!:
  ปัญหาจากที่ทำงาน ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหาสุขภาพ
  ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาควบคู่กับชีวิตมนุษย์ แต่วิธีแก้ปัญหาต่างหากที่จะทำให้เรามีหรือไม่มีความสุขกับชีวิต
  จะช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้ดีขึ้น และแก้ปัญหาอย่างหลากหลายตั้งแต่เรื่องแฟนไปจนถึงเจ้านายได้!
  www.youtube.com/watch?v=Bl8nmTU9-j4
 • รวมคำตอบเรื่อง Career Path ที่คนทำงานทุกอาชีพควรรู้และนำไปปรับใช้ได้ทันที:
  Career Path คืออะไร จะช่วยให้ชีวิตและการทำงาน Productive ขึ้นได้อย่างไร
  คุยกับเจ้าของเพจ HR - The Next Gen เกี่ยวกับเรื่อง Career Path ที่มนุษย์ทำงานทุกอาชีพควรรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
  www.youtube.com/watch?v=L5GCbSwsa4A
 • 6 ประเภทความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ตัวฉุดชีวิต:
  เคยมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีที่สุด
  แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อย ติดกับดักอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ทุกข์ใจ กังวล สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง
  6 นิสัยความสัมพันธ์ที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมวิธีแก้ไขให้ชีวิตคู่ราบรื่น
  www.youtube.com/watch?v=AyCW3W47Q2Q
 • วิธี Coaching ที่ทำให้คนพัฒนา และทำงานได้เต็มขีดความสามารถ:
  Coaching คืออะไร การ Coach ที่ทำให้คนทำงาน Productive เป็นอย่างไร ทำไมเจ้านายถึงควรมีทักษะ Coaching วิธีการ Coaching ให้คนเป็นเจ้านายได้ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพพร้อมทำงานเต็มที่
  www.youtube.com/watch?v=_4vn7Jy4C3s
 • กลเม็ดในการให้ Feedback ที่ตรงเป้าและเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย:
  อาจไม่ใช่เรื่องคุ้นเคยสำหรับคนไทยเท่าไหร่ เมื่อต้องพูดคุยเพื่อให้ Feedback กับคนที่ทำงานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แต่เชื่อไหมว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของการบริหารจัดการ Teamwork และพัฒนาให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยพร้อมเพรียง รวมเคล็ดลับวิชาเรื่องการให้ Feedback ที่คนทำงานควรรู้
  www.youtube.com/watch?v=k0bzGolaNnQ
cool.gif
 

PlAwAnSaI

Administrator
 • ประชุมยังไงให้ไม่ออกทะเล ไม่เสียเวลาทั้งวัน ไม่มีคนนั่งเล่นมือถือ:
  เคยรู้สึกไหมในแต่ละวัน หมดเวลาไปกับการประชุมมากแค่ไหน มนุษย์ Office ส่วนใหญ่ใช้เวลา 25-40% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมดไปกับการประชุม ยิ่งตำแหน่งสูง จำนวนเวลายิ่งมากขึ้นเท่านั้น เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกาทำสถิติออกมายืนยันว่ามีมูลค่าความเสียหายจากการประชุมที่ไม่เกิดประโยชน์สูงถึง 3 แสนล้านเหรียญต่อปีเลยทีเดียว รวมเคล็ดลับวิชาแก้ปัญหาให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  www.youtube.com/watch?v=yijKUMKovhQ
 • “ยากไป” “ไม่มีทาง” “เป็นไปไม่ได้” กำลังขาด Growth Mindset อยู่หรือเปล่า:
  “เราทำไม่ได้หรอก เราไม่มีความสามารถมากขนาดนั้น” เชื่อไหมว่าความคิดเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆ แต่มันสะท้อนถึงกระบวนการตั้งต้นความคิดที่มีกับตัวเองที่เรียกว่า Fixed Mindset ต่างหาก ฉะนั้นถ้าอยากพัฒนาตนเอง อยากก้าวข้ามสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ การมี Growth Mindset จะเป็นตัวช่วยให้เจอสิ่งนั้น รวมคำตอบเรื่อง Growth Mindset พร้อมวิธีนำไปปรับใช้
  www.youtube.com/watch?v=KRKd9jt2eTw
 • ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่คือคนที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง ด้วย Customer Centric:
  จากผลสำรวจพบว่า 85% องค์กรมักเชื่อว่าตนมาถูกทางแล้วในการทำบริษัทให้เป็น Customer Centric แต่กลับกันมีลูกค้าไม่ถึง 1 ใน 3 ที่คิดว่าองค์กรเหล่านั้นได้ทำตามความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง สัดส่วนความแตกต่างของตัวเลขนี้กำลังแสดงให้เห็นว่าการทำความเข้าใจลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้อย่างแน่นอน หัวใจสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  www.youtube.com/watch?v=9LTsnOLHTpk
 • 5 คุณสมบัติของสุดยอดหัวหน้า กับวิธีรับมือมนุษย์ลูกน้องทุกรูปแบบ:
  เคยสังเกตไหม มนุษย์ Office เกือบ 100% มักมี Group Line แยกที่ไม่รวมหัวหน้า จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่คนลาออกส่วนใหญ่มาจากหัวหน้า หัวหน้าไม่ปลื้ม หัวหน้าลำเอียง หัวหน้าไม่ให้ความสำคัญ แต่ในอีกมุมหนึ่ง การเป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน โดยเฉพาะหัวหน้ามือใหม่ที่ยังวางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ขึ้นมาเป็นสุดยอดหัวหน้า ชวน Host Podcast รายการ คำนี้ดีและ Director of Podcast ของ THE STANDARD มาคุยสารพัดข้อคิดรีดศักยภาพของคนเป็นหัวหน้า
  www.youtube.com/watch?v=q2Y5f_6g0Sc
 • Agile ไม่ได้เหมาะกับทุกบริษัท แต่คนทำงานต้องเข้าใจให้ชัดว่าคืออะไร:
  ในยุคนี้มีศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานเกิดขึ้นมากมาย Agile เป็นหนึ่งคำค้นหายอด Hit ที่องค์กรส่วนใหญ่อยากทดลองนำมาใช้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าความหมายที่แท้จริงของ Agile คืออะไร เหมาะสำหรับองค์กรแบบไหน และจะทำให้เกิดผลอย่างไรกับ Team คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile และ CTO แห่ง Wisesight
  www.youtube.com/watch?v=xsqa-lID_FQ
 • เขียน Model ธุรกิจให้เป็น เพราะบริษัทส่วนใหญ่ล้วนประสบความสำเร็จด้วย Model ธุรกิจ:
  งานวิจัยของ Harvard Business Review กล่าวไว้ว่า ความสำเร็จของธุรกิจทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ ไม่ได้มาจากเรื่อง Digital หรือ Technology เป็นหลัก แต่มาจาก Model ธุรกิจที่ถูกต้องต่างหาก เล่าถึง Business Model Canvas และ Case ตัวอย่างการนำไปปรับใช้
  www.youtube.com/watch?v=32wZKSl_Tm0
 • คนทำงานยุคใหม่ต้องรู้เรื่อง Data เก็บทำไม เก็บยังไง เก็บแล้วได้อะไร:
  เพราะ Data คือหัวใจสำคัญในการพาองค์กรไปเรียนรู้มิติใหม่ของธุรกิจในมุมที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ใครๆ ก็อยากใช้ Data อยากเริ่มต้นเก็บฐานข้อมูล อยากนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ แต่กลับมีเพียงคนไม่กี่กลุ่มที่เชี่ยวชาญและเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ต่อได้จริง คุยกับ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group เกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อเรื่อง Data ที่คนทำงานยุคใหม่ควรรู้
  www.youtube.com/watch?v=V4IEzI5kCPE
 • สื่อสารถูกกลุ่ม ขายของถูกคน ตาม Trend ให้ทัน เพราะลูกค้าไปไกลแล้ว:
  การหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทำอย่างไร พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนไปแค่ไหน และมี Trend อะไรอีกบ้างที่คนทำธุรกิจควรเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ทันที คุยกับ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group
  www.youtube.com/watch?v=OaFDUC2UY14
 • 7 วิธีคิดและตัดสินใจไม่ให้โดนตัวเลขหลอก สำหรับคนลงทุน ทำงาน สร้างธุรกิจ:
  ถ้าพูดถึงเรื่อง Financial Sense คงนึกถึงเรื่องตัวเลขและการคำนวณ ซึ่งเป็นเรื่องชวนปวดหัว บางคนอาจถึงกับส่ายหน้า เพราะไม่เก่ง ไม่ชอบ ไม่เอา ไม่อยากรู้ แต่จริงๆ แล้วเรื่องพวกนี้มีความสำคัญกับทุกคนในหลายแง่มุม บางคนอาจต้องใช้ในการทำงาน สร้างธุรกิจ ซื้อหุ้น ออมเงิน หรือลงทุนในกองทุนต่างๆ เล่าถึง 7 วิธีคิดและตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องตัวเลขมาหลอกเรา
  www.youtube.com/watch?v=mA2tZZE8uLI
 • Introvert กับ Extrovert บุคลิกภาพที่ต่างกันส่งผลกับการทำงานและใช้ชีวิตอย่างไร:
  เมื่อพูดถึงคำว่า Introvert บางคนอาจเข้าใจว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่สุงสิงสังสรรค์ ทำตัวแปลกแยกจากคนหมู่มาก หรือมักเศร้าหม่นอยู่ตลอดเวลา ไปจนถึงต่อต้านสังคม (Antisocial) ซึ่งไม่ใช่ความจริงเสียทั้งหมด เพราะหลายอย่างที่การเป็น Introvert กลับให้ข้อดี หากรู้จักพัฒนาตนเองได้ถูกต้อง
  www.youtube.com/watch?v=bfqMf44Ajp0
 • Fasting นอน บริหารเวลา ทักษะหัวหน้า ตอบคำถามจากคนฟังใน Season แรก:
  รวมทุกคำถามจาก Fan รายการ ทั้งเรื่องกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การแก้ปัญหา และอื่นๆ อีกมาก พร้อมคำตอบที่สามารถนำไปปรับใช้จริง
  www.youtube.com/watch?v=kHyziOX5VcA
Super Productive Special:

 • เปลี่ยนจาก 'คนบ้านรกยุ่งเหยิง' สู่ 'คนบ้านสวยน่าอยู่' ด้วยวิธีแบบ Marie Kondo:
  “ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว” จริงหรือ ตอบคำถามนี้โดย Readery ลองจัดบ้านตามแบบฉบับของ Kondo Marie จนพบความเปลี่ยนแปลงมากมาย Share ประสบการณ์ความรู้แบบถึงน้ำถึงเนื้อ ความต่างระหว่างก่อนจัดกับหลังจัด Checklist ว่าถึงเวลาต้องจัดบ้านแล้วหรือยัง หัวใจการจัดบ้านแบบ Konmari คืออะไร การจัดบ้านจะช่วยให้ชีวิต Productive ขึ้นจริงไหม
  www.youtube.com/watch?v=gtipIr5knqg
 • เปลี่ยนตัวเองจาก 'คนใช้เงินเดือนชนเดือน' สู่ 'คนเก็บเงินล้านแรกได้สำเร็จ':
  ชวน The Money Coach มาให้แนวทางสำหรับคนที่อยากเก็บเงินล้านได้สักที ต้องถามอะไรตัวเองบ้างก่อนเก็บเงินล้าน พฤติกรรม หรือ Mindset แบบไหนที่ควรปรับเปลี่ยน ต้องใช้เครื่องมือและมีความรู้อะไรบ้างในการลงทุน ที่สำคัญ เก็บเงินได้จะช่วยให้ชีวิต Productive ขึ้นอย่างไร Series พิเศษ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนใหม่ในทุกมิติ
  www.youtube.com/watch?v=_hwP8dyzM3o
 • เปลี่ยนตัวเองจาก 'คนยุ่งไม่มีเวลา' เป็น 'คนที่บริหารเวลาอย่างมีคุณภาพ':
  อะไรคือกับดักที่ทำให้เวลา 24 ชั่วโมงต่อวันมันไม่เคยพอ เราจะค้นหาเป้าหมายเพื่อบริหารเวลาได้อย่างไร ระหว่างงานกับชีวิต Balance เวลาอย่างไรให้มีคุณภาพ
  ชวนอาจารย์ นักเขียน นักอ่าน เจ้าของ Podcast Nopadol’s Story มาให้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการเวลาในแง่มุมที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
  www.youtube.com/watch?v=G2JM0yAykt0
 • เปลี่ยนจาก ‘คนนอนดึกตื่นสาย’ เป็น ‘คนตื่นเช้าออกกำลังกาย’:
  ทำไมการตื่นเช้าออกมาวิ่งถึงเป็นเรื่องยาก ถ้าอยากทำให้ได้จริงต้องใช้วิธีคิดและ Technique อะไร
  ชวนเจ้าของ Page และ Podcast ‘แปดบรรทัดครึ่ง’ มา Share ประสบการณ์จริงหลังจากตื่นเช้ามาวิ่งได้เป็นประจำ เขาได้อะไรจากการวิ่ง
  www.youtube.com/watch?v=sw-FiRxvLYE
 • เปลี่ยนจาก 'คนสื่อสารไม่เป็น' เป็น 'คนที่สื่อสารได้ตรงจุดและจริงใจ':
  ถ้าไม่ฝึกเรื่องการสื่อสาร เหมือนนั่งอยู่ข้างๆ ความรุนแรงที่รอวันให้เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ใหญ่โต
  ชวนผู้ก่อตั้ง Mind Center Thailand และผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ Ideo Empowerment มาให้คำแนะนำเรื่องการสื่อสาร เพื่อปรับใช้กับการทำงานให้ Productive และเกิดประโยชน์
  www.youtube.com/watch?v=pJQLIH7PdMo
 • เปลี่ยนจาก 'คนที่อยู่ใน Comfort Zone' เป็น 'คนกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆ':
  ทำงานในขอบเขตเดิมๆ ชีวิตราบเรียบ ไม่ขยับขยายไปสู่พื้นที่ใหม่ๆ บางครั้งการปล่อยให้ตัวเองปลอดภัยหรือสบายเกินไปก็ไม่ดี
  ทำอย่างไรเราถึงจะกล้าลองผิดลองถูกมากขึ้น และกล้าทำในสิ่งใหม่ๆ บ้าง
  ชวน CEO แห่ง Creative Agency Katanyu86 ชายผู้ห้าวหาญที่จะปลุกปั้นวงการ Stand-up Comedy ให้คึกคักขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ชีวิตของเขาโลดโผนห่างไกล Zone ปลอดภัย กล้าคิด กล้าลุย กล้าทำ เราจะนำเรื่องราวและวิธีคิดของเขามาปรับใช้ได้อย่างไร
  www.youtube.com/watch?v=bAdaRu3QbgA
 • เปลี่ยนจาก 'คนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง' เป็น 'คนที่รู้จักรักตัวเอง':
  การรู้จักรักตัวเอง สำคัญกับชีวิตส่วนตัวและการงานอย่างไร การไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเกิดจากอะไรได้บ้าง เราจะก้าวข้ามและเริ่มต้นรักตัวเองได้อย่างไร
  ชวนนักจิตบำบัดด้วยการเคลื่อไหว และ Host รายการ Podcast R U OK มาให้คำแนะนำและแง่มุม
  www.youtube.com/watch?v=_00E8OTTTFM
cool.gif
 

PlAwAnSaI

Administrator
 • นก 3 ประเภท เขียน Diary Runner’s High ตอบคำถามสั้นๆ ส่งท้าย Season พิเศษ:
  หยิบคำถามจากผู้ฟังรายการมาตอบ ครอบคลุมในหลายๆ เรื่อง ทั้งภาคต่อ Fasting เรื่อง Productivity การเขียน Diary การวิ่ง และปัญหาจากหัวหน้า
  www.youtube.com/watch?v=DcJyy1H74TE
Mission To The Moon:
 1. 7 Technique ที่ช่วยให้ธุรกิจไม่ล่มสลาย:
  เช่น การเท่าทันคู่แข่ง การไม่หยุดพัฒนาตัวเอง การดูแลพนักงาน พร้อมตัวอย่าง Case ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Starbucks, Uber, Apple, ฯลฯ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของ Brand ศรีจันทร์
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep1
  Good company will train their employees to be able to leave some day, but treat them so well that they want to stay.
 2. ประสบความสำเร็จแบบ "คนขี้เกียจ" ทำยังไง?:
  ใครว่าขี้เกียจแล้วไม่ดี!! จริงๆ ขี้เกียจก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะ มาติดตามรับฟัง 10 เคล็ดลับ การทำงานแบบคนขี้เกียจ และตัวอย่างการทำงาน และธุรกิจที่เข้าใจความขี้เกียจของลูกค้าจนประสบความสำเร็จ
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep2
 3. เคล็ดลับการ Present แบบมืออาชีพ:
  9 เคล็ดลับในการ Present แบบมืออาชีพ ซึ่งนำไปปรับใช้ได้ ทั้งในการ Present ภายในองค์กร การขายงานลูกค้า การสมัครงาน หรือการพูดต่อสาธารณะ โดยรวบรวม Technique มาจากเวที TED Talk บทความต่างๆ และประสบการณ์ตรง
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep3
 4. ลักษณะของพนักงาน "ดาวรุ่ง" (Rising Star):
  คนที่โดดเด่นในองค์กร หรือที่เรียกว่า "ดาวรุ่ง" นั้น เขามีลักษณะหรือคุณสมบัติอะไรบ้าง และทำไมคุณสมบัติเหล่านี้ถึงทำให้พนักงานเหล่านี้ประสบความสำเร็จ
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep4
 5. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience):
  ผ่าน 4 ขั้นตอน พร้อมกับตัวอย่าง Case ต่างๆ เช่น MK Suki, Uniqlo, Virgin Airlines, ฯลฯ
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep5
  www.theatlantic.com/business/archive/2015/03/people-who-use-firefox-or-chrome-are-better-employees/387781
  www.bluleadz.com/blog/companies-with-the-best-customer-service
 6. Technique การตลาดโดยใช้หลักจิตวิทยา Social Proof:
  Technique 5 แบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญ การใช้คนดัง การใช้ Review โดยผู้ใช้ การอ้างคนจำนวนมาก หรือการใช้คำบอกเล่าของเพื่อนหรือคนใกล้ตัว
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep6
 7. งานที่คุณทำใช่คุณไหม?:
  It's not the days in your life, but the life in your days that counts. - Brian White
  มันไม่ใช่จำนวนวันในชีวิตของคุณ แต่มันคือการใช้ชีวิตในวันทั้งหลายของคุณต่างหากที่นับได้
  soundcloud.com/missiontothemoon/7a-1
 8. Motivation มาจากไหน?:
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep-8-motivation
 9. ลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่:
  สิ่งที่เราทำอยู่เป็นเรื่องที่ลูกค้าอยากได้จริงๆ รึเปล่า?
  Don't ask 'what else can we make?' but ask 'what else can we do for our customers?" - Kotler
  อย่าถามว่า “เราทำอะไรอย่างอื่นได้อีก?” แต่ให้ถามว่า “เราทำอะไรอย่างอื่นเพื่อลูกค้าได้อีก?”
  People don't want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole. - Levitt
  ลูกค้าไม่ได้ต้องการสว่าน 1/4 นิ้ว แต่พวกเขาต้องการรู 1/4 นิ้วต่างหาก
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep-9
 10. Life Plan:
  Knowing yourself is the beginning of all wisdom. - Aristotle
  การรู้จักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรู้ทั้งมวล
  Often people attempt to live their lives backwards, they try to have more things or more money in order to do more of what they want so that they will be happier. The way it actually works is the reverse. You must first be who you really are then do what you need to do in order to have what you want. - Margaret
  บ่อยครั้งที่ผู้คนพยายามใช้ชีวิตย้อนหลัง พวกเขาพยายามที่จะมีสิ่งของมากขึ้นหรือเงินมากขึ้น เพื่อทำสิ่งที่พวกเขาต้องการมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น วิธีที่ใช้งานได้จริงคือสิ่งที่ตรงกันข้าม ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อน จากนั้นทำสิ่งที่คุณต้องทำ แล้วจะได้สิ่งที่อยากได้ตามมาเอง
  Human Values:
  1. Family happiness - ความสุขในครอบครัว
  2. Self respect - ความภาคภูมิใจในตัวเอง
  3. Generosity - ความเอื้ออาทร
  4. Competitiveness - ความสามารถในการแข่งขัน
  5. Recognition - ได้รับการยอมรับ
  6. Wisdom - ความฉลาด
  7. Friendship - มิตรภาพ
  8. Advancement - ความก้าวหน้า
  9. Spirituality - จิตวิญญาณ
  10. Affection - ความรัก
  11. Health - สุขภาพ
  12. Loyalty - ความจงรักภักดี
  13. Cooperation - ความร่วมมือ
  14. Responsibility - ความรับผิดชอบ
  15. Culture - วัฒนธรรม
  16. Adventure - การผจญภัย
  17. Fame - ชื่อเสียง
  18. Inner harmony - ความสงบในจิตใจ
  19. Achievement - ความสำเร็จ
  20. Involvement - การมีส่วนร่วม
  21. Order - มีระเบียบวินัย
  22. Wealth - ความมั่งคั่ง
  23. Economic security - ความมั่นคงทางการเงิน
  24. Creativity - ความคิดสร้างสรรค์
  25. Energy - มีพลัง
  26. Pleasure - ความสุข
  27. Integrity - ความซื่อสัตย์
  28. Freedom - เสรีภาพ
  29. Power - อำนาจ
  30. Personal development - การพัฒนาตัวเอง
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep-10-life-plan
 11. Idea มาจากไหน:
  soundcloud.com/missiontothemoon/ep-11
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .
 16. .
 17. .
 18. .
 19. .
 20. .
 21. .
 22. .
 23. .
cool.gif
 

PlAwAnSaI

Administrator
Nopadol's Story

 1. รู้จักกันก่อน:
  www.youtube.com/watch?v=cMWFx8RNfCw
 2. 6 วิธีสร้างโชคดีให้ตัวเอง:
  www.youtube.com/watch?v=xjVbpPg4cPU
 3. วิธีสร้างนิสัยดีๆ ให้กับตัวเอง:
  www.youtube.com/watch?v=Gz1w6DCznAs
 4. KPI ไม่ดีจริงหรือ:
  www.youtube.com/watch?v=BPTWuPnER0Q
คำนี้ดี:
 1. ลงท้ายอะไรก็ได้ แต่ขอให้ขึ้นต้นด้วย 'แม่':
  www.youtube.com/watch?v=4NhlwohYwyk
 2. No-brainer ไม่ใช่คำด่า และ Lover ก็ไม่ได้ Romantic อย่างที่คิด! คำภาษาอังกฤษที่หน้าตาชวนให้แปลผิด:
  www.youtube.com/watch?v=kGiMd-4F4EI
 3. คุยกันเรื่องคำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษจากข่าวหมูป่า Academy และ Elon Musk:
  www.youtube.com/watch?v=DRkvWDvEUhw
 4. คำเดียวจบ ไม่พูดเยอะเจ็บคอ พูดน้อยต่อยหนัก พูดแค่คำเดียวก็ Get:
  www.youtube.com/watch?v=_ORurGkr2MI
 5. ศัพท์ Over จาก Meryl Streep:
  www.youtube.com/watch?v=BGQj9xpNNl4
 6. คำไหนไม่ควรพูด คำไหนน่าพูด ตอนสัมภาษณ์งาน:
  ครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานคือการเตรียมตัว อย่างน้อยเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ ต้องมีการเก็งข้อสอบ ต้องซ้อมตอบคำถาม และถ้ายังไม่รู้ว่าจะพูดอะไร อย่างน้อย รู้เสียหน่อยว่า ‘ไม่ควรพูดอะไร’ ก็ยังดี
  www.youtube.com/watch?v=Y7g0Veo76cM
 7. หนึ่งประโยคมี 7 คำ เน้นเสียง 7 จุด ได้ 7 ความหมาย:
  “I didn’t say we should kill him!” การเน้นเสียง มันสำคัญจริงๆ stress ผิดชีวิตเปลี่ยนทันที จับฆาตกรผิดตัวกันเลยทีเดียว
  www.youtube.com/watch?v=vGYrqNuS-vA
 8. หนึ่งสถานการณ์ หนึ่งความหมาย พูดได้ตั้งหลายอย่าง:
  การสามารถใช้สำนวนหลากหลายมันดีตรงที่ทำให้คำพูดของเรามีสีสัน และสำหรับคนที่จะไปสอบ Speaking Test ของ IELTS การ Show คลังศัพท์และสำนวนเป็นเรื่องจำเป็นมากเลยนะ
  www.youtube.com/watch?v=Jq6ZFxcRsvc
 9. หมูหมากาไก่: ศัพท์สำนวนสัตว์ๆ:
  ศัพท์หมู ศัพท์หมา ศัพท์กา และศัพท์ไก่ ง่ายๆ แต่เอาไปใช้ได้จริง (ส่วนใหญ่เป็นคำด่า อย่าเอาไปใช้พูดเลย แต่รู้จักเอาไว้เผื่อใครมาแอบร้ายใส่จะได้รู้ทันก็แล้วกัน)
  www.youtube.com/watch?v=b0Kzdiq-Rig
 10. เจอคำยากเยอะเกินไปในหนังสือที่อยากอ่าน จะเลิกหรือลุยต่อดี?:
  บ้างก็บอกว่า ดีสิ การพยายามอ่านอะไรที่ยากกว่า Level

  ของเรานิดนึงจะช่วยให้เก่งภาษาขึ้นพรวดพราด แต่บ้างก็บอกว่า ถ้าต้องอ่านสามคำเปิด Dict หนึ่งคำสลับกันไปทั้งเล่ม

  นี่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกเหรอ น่าคิด
  www.youtube.com/watch?v=G7d7K6MP544
 11. คำไหนที่ไม่ควรใช้กับลูกค้า:
  Do’s and Don’ts ของคนบริการ สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ ควรพูด และไม่ควรพูด ถ้าอยู่ใน Service Industry ถ้างานต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ลูกค้า ในทุกรูปแบบ
  www.youtube.com/watch?v=GHo71eGu4Qw
 12. มารัวลิ้น ปลิ้นปาก ออกเสียงศัพท์อ่านยากกันเถอะ:
  ขอยืนยันว่า Pronunciation นั้นเป็นเรื่องที่ฝึกกันให้ดีงามได้ ขอให้ทำไปบ่อยๆ เถอะ แล้วเดี๋ยวริมฝีปาก ลิ้น ฟัน เพดานปาก และกระพุ้งแก้มของเราจะเริ่มกลายสัญชาติเป็นอวัยวะสองภาษาเองแหละในที่สุด
  www.youtube.com/watch?v=nLgOYY4M0k4
 13. คำที่ภาษาอังกฤษไปยืมจากภาษาอื่นมาใช้ Loanwords:
  ราวกับว่าศัพท์ในภาษาอังกฤษมีไม่พอให้เราท่อง จึงต้องไปขอยืมมาเพิ่มจากกรีก จีน ฮินดี และอิตาลีต่างๆ ไปอีก! Extravaganza!
  www.youtube.com/watch?v=8StZHdW7Ce4
 14. “ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งได้ทั้งนั้น”:
  ชวนมาฟังรายการ We Need To Talk อีกครั้งแบบชำแหละแกะศัพท์ ดึงคำและสำนวนที่ควรรู้ควรใช้ออกมาให้ฟังกันง่ายๆ ไม่มีตกหล่น แถมข้อคิดในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษจาก หนึ่งในอาจารย์สอนภาษาผู้เป็นที่รู้จักมากที่สุดในสยามประเทศ
  www.youtube.com/watch?v=m521vkqyxGA
 15. เลิกเถียงกันได้แล้ว มันอ่านได้ทั้ง 2 แบบนั่นแหละ!:
  ที่จริงคำพวกนี้ดีนะ เพราะอ่านยังไงก็ไม่ผิด ‘Potato’, ‘Tomato’, ‘Vitamin’! และมีอีกมากมาย
  www.youtube.com/watch?v=Y4vSrwjTrCo
 16. อยากคุยกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ​ ลองเอาคำเหล่านี้ไปใช้ให้ติดปาก​ Life Motto:
  ฝึกภาษาอังกฤษโดยการพึมพำงึมงำประโยคทรงพลังเหล่านี้​ ที่จะช่วยเรานิยามตัวตน​ แถมตั้งเป้าหมาย​​ใน​ชีวิตได้อีกต่างหาก
  www.youtube.com/watch?v=r0QFX8IQzNc
 17. 10​ คำที่จำเป็นต้องดัดจริต​ ให้ชาว American และอังกฤษเข้าใจ Thailand-er อย่างเราๆ:
  ไม่ได้อยากจะดัดจริตหรอกที่จริง​ แต่ความปรับ Mode ของสำเนียงมันจำเป็นแหละ​ เพราะที่สุดแล้ว การสื่อสารคือการที่เราอยากให้เขาฟังเราออกและเข้าใจเรา​ คุยกับคนไทยก็สบายๆ​ แต่ถ้าคุยกับฝรั่งมันก็ต้องนิดนึงอะนะ
  www.youtube.com/watch?v=pNW0ELyhmXk
 18. ศัพท์หมู หนึ่งถึงสิบ: เลขเด็ดเลขดี มีความ Idiom:
  ในการทำข้อสอบ อาวุธของเราคือศัพท์ยาก แต่ในชีวิตจริง คนส่วนใหญ่เขาก็ใช้ศัพท์ง่ายๆ กันนี่แหละ หยิบศัพท์ง่ายอย่าง One, Two, Three ไล่ไปถึง Ten มาสร้างเป็นสำนวนที่ง่ายแต่เท่ห์ให้ทุกคนเอาไปใช้กัน
  www.youtube.com/watch?v=OXE2Jhzkt9E
 19. ตื่นเต้นทุกทีเวลาเจอสิ่งที่ เฮ้ย ของอย่างนี้ก็มีชื่อเรียกด้วย!:
  หิวน้ำจัง อยากขอเพื่อนจิบซักสองสามอึกจากขวด แต่ก็กลัวเบาๆ ว่าเพื่อนจะรังเกียจน้ำลายเรา เลยต้องออกตัวว่า “เดี๋ยวจะยกขวดดื่มแบบปากไม่แตะขวดแล้วกัน...” ...รู้ไหมว่ากิริยาอาการอันนี้ เป็น Verb ที่มีชื่อเรียกด้วยนะ!
  www.youtube.com/watch?v=RAxAqbHLulw
 20. จากรากผมสู่ตาตุ่ม: ชื่อ 32 อวัยวะ!:
  ศัพท์ในวันนี้ง่ายไหม? ก็ไม่ได้ง่ายมาก แล้วก็ไม่ได้ยาก Over แต่มันใกล้ตัวไง ไม่ใช่ใกล้ตัวสิ มันติดอยู่กับตัวเลยแหละ อย่างน้อยเราก็น่าจะรู้จักมันเอาไว้นิดนึงเนอะ มาดูซิว่า อวัยวะทั้ง 32 ในวันนี้ รู้จักชื่อเรียกของมัน *เป็นภาษาอังกฤษ* ซักกี่คำ
  www.youtube.com/watch?v=semKV6TpdFo
 21. เมื่อ Passion หายไป เราจะทำยังไงดี?:
  ‘Passion’ คำนี้ดี แต่บางทีก็ไม่ดี เพราะหลายคนพึ่งพามันมากเกินไป แล้วพอมันหดหรือหาย (ซึ่งเป็นปกติ) ก็ถึงกับชีวิตหยุดสะดุดกึก ถ้างั้นจะทำยังไงถ้าเราไม่รู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่เรารักอีกต่อไปแล้ว?
  www.youtube.com/watch?v=TopQHjgraFA
 22. Funny บางทีก็ไม่ขำ, Interesting ก็ไม่น่าสนใจเสมอไป และ “Bite me!” ก็ไม่ได้สั่งให้กัด!:
  “Get out!” ไม่ได้ไล่, “Tell me about it” ก็ไม่ได้ให้เล่า, ‘Priceless’ ไม่ใช่จะไร้ราคา, “It’s a shame” ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย และ ‘Wicked’ ก็ไม่ได้แปลว่าร้าย... เหมือนคำว่า ‘ร้าย’ ในภาษาไทยก็ไม่ได้แปลว่าร้ายเสมอไป
  www.youtube.com/watch?v=zI_Bs2heAsc
 23. ชมกันอย่างไรไม่ให้ขนลุก:
  การพูดชมกันเป็นสิ่งที่ดี แต่เชื่อหรือไม่ว่าเรื่องแบบนี้ก็ต้องมีทักษะ เพราะถ้าทำไม่ถูกต้อง ของดีๆ อย่างการชมก็จะทำให้ความสัมพันธ์ล่มได้ และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราจะ ‘รู้ว่าอะไรไม่ควรพูด’ ก็สำคัญไม่แพ้ ‘รู้ว่าอะไรควรพูด’ เหมือนกัน
  www.youtube.com/watch?v=J-29GBza1EI
 24. ผสมคำเองเอาไว้ใช้ตามใจชอบงี้ก็ได้เหรอ:
  ภาษาอังกฤษเองก็มีคำสมาสสนธิเหมือนภาษาไทยเลย นอกจากที่เราคุ้นเคยเพราะเห็นบ่อยๆ อย่าง motel (motor+hotel), Brexit (Britain+exit), brunch (breakfast+lunch), cosplay (costume+roleplay) หรือ Pokémon (Pocket+Monsters) มาดูกันว่ายังมีคำผสมอะไรเจ๋งๆ อีก
  www.youtube.com/watch?v=51MlNZZIsbc
 25. เพื่อนต่างชาติจะมาเยี่ยม เตรียม Idiom ไว้ต้อนรับ:
  จู่ๆ ก็โผล่มา ไม่บอกไม่กล่าวกันล่วงหน้า เนื่องจากเป็น Trip ฉุกเฉินเพราะหนีอาการ Burnout เก็บข้าวเก็บของ จองตั๋วเครื่องบิน แล้วพุ่งมากรุงเทพเลยทันที เหล่านี้คือศัพท์สำนวนบางส่วนจากการนั่งคุยกันยันเช้า และอีกหลายคำที่เอาไว้ใช้ Entertain เพื่อนได้ตลอด Trip
  www.youtube.com/watch?v=nnbXw2wYBWQ
 26. ภาษาอังกฤษกำลังแข็งแรงขึ้นแล้ว ร่างกายก็ต้องแข็งแรงขึ้นด้วย!:
  นอกจากภาษาอังกฤษที่เริ่มจะแข็งแรงขึ้นทุกวัน เราก็อยากให้คุณผู้ฟังของเรานั้น มีร่างกายที่ Fit ปั๋งขึ้นด้วย เราไม่ควรเป็นก้อนเมือกกลมที่แหมะอยู่กับ Sofa หรือหน้า Com ทั้งวัน ต่อให้เราจะเป็นก้อนเมือกกลมที่เก่งภาษาอังกฤษมากๆ ก็เถอะ! ไม่เอาๆ ร่างกายของเราไม่ต้องการการอยู่นิ่งๆ มาวิ่งกันดีกว่า!
  www.youtube.com/watch?v=l7o5yxqDJRE
Weekend at คำนี้ดี:

 1. มีนิทานมาให้ฟังหนึ่งเรื่อง แต่เล่าเป็นภาษาอังกฤษนะ สบายอยู่แล้ว ลุย!:
  www.youtube.com/watch?v=hI5wYoTD4uc
 2. มาซ้อมออกเสียงศัพท์สำนวนที่ไม่ควรจะลืมการสะบัดปลายลิ้นไปมาระหว่างฟันบนและฟันล่าง:
  www.youtube.com/watch?v=zGYLRjJXonM
cool.gif
 

PlAwAnSaI

Administrator
The Secret Sauce:

 • แนะนำรายการ:
  ทำไมเราต้องฟังเรื่อง Brand ไทย ทั้งที่เราเองก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเสียหน่อย?
  ถึงชื่อจะเหมือนรายการทำอาหาร แต่ที่จริงแล้ว บอกเล่าเรื่องราวการก่อตั้ง ต่อสู้ ล้มลุกคลุกคลานสู่ความสำเร็จของธุรกิจที่เราคุ้นเคยดี แต่รู้เบื้องหลังเขาน้อยมาก ลองฟังตัวอย่างรายการเป็น ‘น้ำจิ้ม’ กันได้เลย
  www.youtube.com/watch?v=_e51f3mT0Wk
 1. แหลม Gate Buffet Seafood สุด Over และทำอะไรก็ Viral:
  อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของร้านนี้ ทั้งที่เจ้าของไม่ได้เริ่มต้นจากความรักในกิจการร้านอาหารใดๆ แถมเคยใช้เงินในการทำธุรกิจแบบ ‘มีสตางค์แต่ไม่มีสติ’ มาแล้ว แต่ในเวลาไม่นาน เขาก็พลิกความพลาดเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ เปลี่ยนทุกเสียงด่าเป็นบทเรียน ใช้รสนิยมทางศิลปะในการสร้างจุดเด่นของร้าน และใช้ Sense ในการทำการตลาดได้อย่างเฉียบขาด
  www.youtube.com/watch?v=X4mlCjQa6p8
 2. แมลงอบกรอบ Hiso ยกระดับแมลงไทยให้เข้าถึงง่ายและขยายไปสู่ระดับโลก:
  อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ

  Snack แมลงใส่ซอง สินค้าที่ถูกยกระดับผ่าน Idia การวิจัยทดลอง และนวัตกรรมที่กำลังต่อยอดไปสู่สินค้าใหม่ๆ ในระดับโลก
  คุยกับ เจ้าของ Brand แมลงอบกรอบ Hiso ผู้ที่เราอยากยกย่องให้เขาเป็น ‘Steve Jobs แห่งวงการแมลง’
  www.youtube.com/watch?v=WGuiI4y0R4s
 3. สุริยา หีบศพ กิจการที่ไม่ได้หากินกับคนตาย แต่เน้นขายการบริการ:
  อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของร้านขายหีบศพอันดับหนึ่งของเมืองไทย ที่เริ่มจากการถูกครอบครัวต่อต้าน ทำการตลาดก็ยาก ไม่ได้ขายดีอย่างที่คาดในทุกฤดู แถมยังมีคู่แข่งเป็นวัด เขางัดไม้ไหนมาสู้
  ฟังอดีตนักดนตรีที่มารับช่วงต่อจากพ่อ แถมยังต่อยอดไปดูแลทั้งศพไทยในต่างชาติ และศพต่างชาติในไทย
  คุยกับทายาทรุ่นที่สองของสุริยา หีบศพ
  www.youtube.com/watch?v=nQnHgHmt5HY
 4. Pantip.com Webboard ภาพแทนสังคมไทยที่ยังเติบโตได้ดีในยุค 4.0:
  อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ Webboard ม่วงที่เป็นต้นทางของความรู้พอๆ กับ Drama แถมให้กำเนิดศัพท์มากมายอย่าง ต้มมาม่า, ม้า, วิ่งควาย, ปูเสื่อรอ, เผือก, ติดดอย, Drift, รูปปลากรอบ, ปาหมอน ฯลฯ จากกระทู้หลากหลาย ไม่ว่าจะกระทู้ดัก, กระทู้ด๋อย, กระทู้พลีชีพ ฯลฯ
  จากการเล่นกันแค่ในแวดวงคน IT กลายเป็นแหล่งชุมนุมของคนไทยทั่วโลก และรองรับทุกประเภทความสนใจ อยากรู้เรื่องอะไร ที่นี่มีคำตอบทั้งนั้น หรืออย่างน้อย ก็มีคนพร้อมคุยกับคุณทั้งนั้น
  คุยกับประธานเจ้าหน้าที่ Technology (CTO), หนึ่งในผู้บริหาร และ Frontman ของ Pantip.com
  www.youtube.com/watch?v=GOHg1DoKQvU
 5. Diamond Grains Brand Granola ที่รักลูกค้าพอๆ กับการทำสินค้าสุขภาพ:
  อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ

  Brand Granola เจ้าแรกในไทย ที่เจ้าของ Brand คือคู่รักในวัยเพียง 20 ต้นๆ พวกเขาค้นพบสูตรและบุกเบิกตลาดอาหารสุขภาพได้อย่างไร ช่วงแรกยากลำบากแค่ไหน มองคู่แข่งที่เข้ามายังไง และอนาคตจะเติบโตได้อีกขนาดไหน
  www.youtube.com/watch?v=TzQpyh07AM4
 6. Wongnai Platform ที่กำลังไปไกลกว่าเรื่องอาหาร จากการสร้างความดีสะสม:
  อะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของ Website และ Application ค้นหาร้านอาหารที่คนใช้มากที่สุด ‘ความดีสะสม’-คำนี้หมายถึงอะไร ตอนนี้ ‘วงใน’ แตก Line ไปทำอะไรอีกบ้าง วัฒนธรรมองค์กรข้างในเจ๋งแค่ไหน และทำไมถึงอยากเข้าตลาดหุ้นใน 3 ปี คุยกับ CEO และ Co-founder ของ Wongnai
  www.youtube.com/watch?v=xfyhSov-wUo
cool.gif
 
Top