ข้อมูลองค์กร - About Cisco Systems

PlAwAnSaI

Administrator
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2527 โดยการรวมตัวของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย


Code:
http://www.cisco.com/web/TH/about/cisco_thai.html

bigeyes.gif
 

refeel

New member
เสริมให้ครับ ผมสรุปมาตอน Present งาน

Cisco มีจุดเริ่มต้นที่ Stanford University ในปี 1984 โดยนักศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2 คน ชื่อ Len Bosack และ Sandy Lerner เป็นผู้ค้นพบระบบ Cisco ด้วยกัน มีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้สามารถใช้งานผ่านระบบเครือข่ายได้ ผลิตภัณท์เริ่มต้นถูกนำมาใช้เพียงเชื่อมต่อเครือข่ายแบบง่ายๆ จากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการแก้ปัญหาตามการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของลูกค้า โดยโลโก้ของ Cisco ได้มาจากสะพาน Golden Gate แต่ไม่สามารถจะทะเบียนการค้าได้ จนต้องเปลี่ยนโลโก้เป็นรูปดังปัจจุบัน

ในช่วงแรก Cisco ทำแต่เร้าเตอร์ และมีบริษัทที่ทำ Switch เป็นแบบ Cut-Though กับแบบ Store and Forward ของบริษัท ชื่อ Kalpana ใน Silicon Valley และ Cisco ก็ซื้อมาทำเป็น Catalyst

1987 - Cisco ออกแบบ BGP ขึ้นมาและนำมาใช้งานครั้งแรกบนเร้าเตอร์ของ Cisco
1993 - Cisco ได้นำเสนอ High-End Router รุ่น 7000
1995 - John T. Chambers เข้ามาเป็น CEO.
1998 - Cisco กลายเป็นบริษัทแรกที่มียอด 100$ ภายในเวลา 14 ปี
2003 - Cisco เข้าสู่ตลาดของ Home Networking ด้วยการเข้าครอง Linksys และยังนำเสนอ Cisco Wireless IP Phone , Wireless Internet Video Camera , Wireless Media Adapter
2009 - Cisco ได้เปิด Networking Academy , Unified Computer System support ระบบ Virtualization ใน Data Center และเสนอ Cisco ASR 9000
2010 - Cisco ได้มีการใช้งานและนำเสนอ Telepresent และถือครอง Tenberg
 
Top