การใช้ Auto Filter - Excel

PlAwAnSaI

Administrator
AutoFilter ใช้ในการกรองหารายการที่ต้องการโดยไม่มีการจัดเรียง Row ใหม่ โดย Excel จะหุบบรรทัดซึ่งไม่ใช้งานออกไป ให้เห็น


Code:
http://www.excelexperttraining.com/blogs/archives/z000780.php

bigeyes.gif
 
Top