รายชื่อโรงพยาบาลของรัฐในกรุงเทพ
  • โรงพยาบาลชลประทาน
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
  • โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
  • โรงพยาบาลปทุมธานี
  • โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
  • โรงพยาบาลรามาธิบดี
   ทำเบิกจ่ายตรง วันจันทร์ - ศุกร์ 7.00 - 15.00 น. และต้องให้คนรักษามาทำเอง เท่านั้น ใช้สิทธิ์ได้ หลังจากทำ 15 วัน หลักฐาน 1) สำเนาบัตรประชาชน 2) บัตรโรงพยาบาล
  • โรงพยาบาลราชวิถี
  • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  • โรงพยาบาลศิริราช
  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
   ประชาสัมพันธ์: 0-2926-9037
  • โรงพยาบาลกลาง
  • โรงพยาบาลเลิดสิน
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • โรงพยาบาลตำรวจ
  • โรงพยาบาลตากสิน
  • โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
  • โรงพยาบาลทหารเรือกรุงเทพ
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
  • โรงพยาบาลสิรินธร
  • โรงพยาบาลลาดกระบัง
  • โรงพยาบาลหนองจอก
  • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
  • ใครเคยไปใช้บริการแล้วเป็นยังไงบ้าง บอกกันหน่อยนะคับ 8)