คิดดี ไม่มีทางแพ้
 • ชื่อหนังสือนะคับ ขายอยู่สายใต้ เล่มละ 20 บาท ก็ให้ข้อคิดอะไรดีๆ ได้เยอะเหมือนกัน

  A journey of a thousand miles begins with a single step. ~ Lao Tzu
  การเดินทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก

  If you think your teacher is tough, wait until you get a boss. He doesn't have tenure. ~ Bill Gates
  ถ้าคิดว่าอาจารย์โหดแล้ว เจ้านายโหดกว่า

  Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. ~ Steve Jobs
  จำไว้ว่าคุณจะต้องตายในที่สุด หนทางที่ดีที่สุดที่ผมรู้ที่จะหลีกเลี่ยงกับดักของความคิดที่ว่าคุณมีสิ่งที่จะสูญเสียคือ คุณเปลือยเปล่าตั้งแต่แรก ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำตามหัวใจของคุณ

  It is never too late to become what you might have been. ~ George Eliot
  ไม่เคยสายเกินไปที่คุณจะเป็นในสิ่งที่คุณอาจเป็นได้

  Man cannot discover new oceans unless he has the courage to lose sight of the shore. ~ Andre' Gide
  คนเราไม่มีทางค้นพบมหาสมุทรแห่งใหม่ได้ นอกเสียจากเขาจะละสายตาจากชายฝั่ง

  What lies behind us and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us. ~ Ralph Waldo Emerson
  คำโกหกข้างหลังเราและคำโกหกก่อนหน้าเรานั้นเล็กน้อยมาก เทียบกับคำโกหกที่อยู่ในตัวเรา

  Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you. ~ Thomas Jefferson
  คุณอยากรู้ไหมว่าคุณเป็นใคร? จงลงมือทำ! การลงมือทำ จะอธิบายตัวตนของคุณและนิยามตัวคุณ

  Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. ~ Steve Jobs
  งานของคุณ คือ การเติมเต็มให้กับชีวิต และทางเดียวที่จะพอใจหรือเติมเต็มได้แน่แท้ คือ การทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ดี และทางเดียวที่จะทำงานที่ดีออกมาได้ ก็คือ รักในสิ่งที่คุณทำ ถ้าคุณยังหามันไม่เจอ ก็หามันต่อไป อย่าหยุด...คุณจะรู้เอง เมื่อเจอสิ่งที่ใช่

  At the center of your being you have the answer; you know who you are and you know what you want. ~ Lao Tzu
  ณ ใจกลางของตัวตนของเจ้ามีคำตอบอยู่แล้ว เจ้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครและเจ้ารู้ว่าเจ้าต้องการอะไร

  Life is like sailing. You can use any wind to go in any direction. ~ Robert Brault
  ชีวิตเหมือนการล่องเรือ คุณสามารถใช้ลมใดๆ เพื่อเดินทางไปยังทิศทางไหนก็ได้

  Don't be afraid your life will end. Be afraid that it will never begin. ~ Grace Hansen
  จงอย่ากลัวว่าชีวิตคุณจะจบ จงหวาดกลัวว่ามันอาจจะยังไม่เคยเริ่มต้น

  To enjoy the flavor of life take big bites. ~ Robert Heinlein
  เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับรสชาติของชีวิต จงกัดคำโตๆ

  Life is short. Eat dessert first. ~ Jacques Torres
  ชีวิตนี้ช่างสั้นนัก กินของหวานก่อน

  Ambition is not a vice of little people. ~ Michel de Montaigne
  ความทะเยอทะยานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายสำหรับคนตัวเล็กๆ

  Don't say you don't have enough time. You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pasteur, Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo Da Vinci, Thomas Jefferson, and Albert Einstein. ~ H. Jackson Brown, Jr.
  จงอย่าบอกว่าคุณไม่มีเวลาเพียงพอ คุณมีจำนวนชั่วโมงต่อวันเท่ากันกับ เฮเลน เคลเลอร์, ปาสเตอร์, ไมเคิลแอนเจลโล, แม่ชีเทเรซ่า, ลีโอนาร์โด ดาวินชี, โทมัส เจฟเฟอร์สัน และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไม่มากไม่น้อยกว่ากันแม้เพียงเสี้ยววินาที

  Great works are performed not by strength but by perseverance. ~ Samuel Johnson
  ผลงานที่เยี่ยมยอด ไม่ได้เกิดขึ้นจากความแข็งแกร่ง แต่เกิดจากความเพียร

  If you don't run your own life, somebody else will. ~ John Atkinson
  ถ้าคุณไม่รู้จัก กำหนดชีวิตตนเอง คนอื่นจะกำหนดให้คุณ

  If your ship doesn't come in, swim out to it. ~ Jonathan Winters
  ถ้าเรือของคุณไม่เข้ามาหา จงว่ายออกไปหามัน

  Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together. ~ Vincent Van Gogh
  สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้สำเร็จด้วยแรงผลักดัน แต่สำเร็จจากสิ่งเล็กๆ ที่รวมเข้าด้วยกัน

  I was always looking outside myself for strength and confidence but it comes from within. It is there all the time. ~ Anna Freud
  ฉันมักมองออกไปภายนอกตัวฉันเสมอๆ เพื่อมองหาความเข้มแข็งและความมั่นใจ แต่มันมาจากข้างใน มันอยู่ที่นั่นตลอดเวลา

  Never leave' till tomorrow which you can do today. ~ Benjamin Franklin
  อย่ารอจนถึงพรุ่งนี้ถ้าคุณทำได้วันนี้

  Whether it's the best of times or the worst of times, it's the only time we've got. ~ Art Buchwald
  ไม่ว่ามันจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดหรือเลวร้ายที่สุด มันก็เป็นเวลาเดียวที่เรามี

  Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. ~ W. Clement Stone
  เล็งไปที่ดวงจันทร์ ถึงจะพลาด ยังอาจจะถึงดวงดาว

  If you don't go after what you want, you'll never have it. If you don't ask, the answer is always no. If you don't step forward, you're always in the same place. ~ Nora Roberts
  ถ้าคุณไม่ตามหาสิ่งที่คุณต้องการ คุณจะไม่มีวันได้มัน ถ้าคุณไม่ถาม จะไม่มีคำตอบ ถ้าคุณไม่ก้าวไปข้างหน้า คุณจะอยู่แต่ที่เดิมเสมอไป

  In any moment of decision, the best thing you can do is the right thing. The worst thing you can do is nothing. ~ Theodore Roosevelt
  ทุกช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณทำได้คือสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คุณทำได้คือไม่ทำอะไรเลย

  People may doubt what you say, But they will believe what you do. ~ Lewis Cass
  ผู้คนอาจจะสงสัยในสิ่งที่คุณพูด แต่พวกเขาจะเชื่อในสิ่งที่คุณทำ

  Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. ~ Mohandas Gandhi
  ใช้ชีวิตเหมือนชีวิตคุณจะจบวันพรุ่งนี้ เรียนรู้เหมือนคุณจะมีชีวิตชั่วนิรันดร

  You miss 100% of the shots you don't take. ~ Wayne Gretzky
  ถ้าคุณไม่ยิงคุณพลาดแน่นอน 100%

  You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great. ~ Les Brown
  คุณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเริ่มต้น แต่คุณต้องเริ่มต้นเพื่อยิ่งใหญ่

  It doesn't matter who you are, where you come from. The ability to triumph begins with you. Always. ~ Operah Winfrey
  คุณจะเป็นใคร มาจากไหน นั้นไม่สำคัญ ความสามารถในการคว้าชัยนั้นเริ่มต้นที่ตัวคุณเสมอ

  A good head and a good heart are always a formidable combination. ~ Nelson Mandela
  ความคิดที่ดี บวกกับหัวใจที่ดี เป็นการรวมกันที่น่าเกรงขาม

  It's not what you look at that matters, it's what you see. ~ Henry David Thoreau
  สิ่งที่สำคัญไม่ใช่สิ่่งที่คุณมอง หากคือสิ่งที่คุณเห็น

  Nothing is good or bad, but thinking makes it so. ~ William Shakespeare
  ไม่มีอะไรดีหรือเลว ความคิดต่างหากที่ทำให้มันเป็น

  I've always believed that you can think positive just as well as you can think negative. ~ James A. Baldwin
  ผมเชื่อมาตลอดว่าคุณสามารถคิดบวกได้ดีพอๆ กับที่คุณสามารถคิดลบ

  Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. ~ Steve Jobs
  เวลาของคุณมีจำกัด อย่าทำให้มันเสียเปล่ากับการใช้ชีวิตของคนอื่น จงอย่าติดกับดักของกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งมันเกิดจากความคิดของคนอื่น อย่าให้เสียงรบกวนที่เกิดจากความคิดเห็นของผู้อื่นกลบเสียงที่มาจากข้างในของคุณออกไป และสิ่งที่สำคัญที่สุด จงกล้าที่จะทำตามหัวใจและสัญชาตญาณของคุณ

  The greater danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we hit it. ~ Michelangelo
  สิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราไม่ใช่การพลาดเป้าหมายเพราะตั้งเป้าหมายสูงเกินไป แต่มันคือเป้าหมายที่ต่ำเกินไปแล้วเราทำได้

  A goal is not always meant to be reached, it often serves simply as something to aim at. ~ Bruce Lee
  จุดหมายไม่ได้หมายถึงสิ่งที่ต้องไปถึงเสมอไป บ่อยครั้งมันเป็นสิ่งที่เรียบง่ายบางสิ่งที่เรามุ่งไปหา

  All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. ~ Walt Disney
  ทุกฝันเป็นจริงได้ถ้าเรามีความกล้าที่จะไล่ตามมัน

  If you can dream it, you can do it. ~ Walt Disney
  ถ้าฝันถึงมันได้ คุณก็ทำได้

  No one knows what they can do until they try. ~ Les Brown
  ไม่มีใครรู้ว่าอะไรที่พวกเขาสามารถทำได้จนกว่าพวกเขาจะได้ลองทำ

  You've got to follow your passion. You've got to figure out what it is you love - who you really are. And have the courage to do that. I believe that the only courage anybody ever needs is the courage to follow your own dreams. ~ Oprah Winfrey
  คุณต้องทำตามความหลงใหลของคุณ คุณต้องค้นหาว่าอะไรที่คุณรัก ตัวตนที่แท้จริงของคุณ และจงมีความกล้าที่จะทำมัน ฉันเชื่อว่ามันมีแค่ความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวที่จำเป็นกับผู้คน คือความกล้าที่จะตามความฝันของตัวเอง

  Kites rise highest against the wind - not with it. ~ Winston Churchill
  ว่าวที่ติดลมบน มันจะลอยต้านลม ไม่ใช่ลอยตามลม

  There is no chance, no destiny, no fate, that can hinder or control the firm resolve of a determined soul. ~ Ella Wheeler Wilcox
  ไม่มีโอกาส ไม่มีพรหมลิขิต ไม่มีโชคชะตาใดที่จะขัดขวางหรือควบคุม การตกลงใจที่เข้มแข็งของจิตวิญญาณที่มุ่งมั่น

  Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail. ~ Ralph Waldo Emerson
  ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่การไม่เคยล้มเหลว แต่คือการลุกขึ้นทุกครั้งที่ล้มลง

  It's not that I'm so smart, it's just that I stay with problems longer. ~ Albert Einstein
  มันไม่ใช่เพราะผมฉลาดมาก มันแค่เพราะผมอยู่กับปัญหาได้นานกว่า

  Even if you are on the right track, you will get run over if you just sit there. ~ Will Rogers
  แม้ว่าคุณจะอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้ว คุณก็ล้มเหลวได้ ถ้าคุณแค่นั่งอยู่ตรงนั้น

  If you are going through hell, keep going. ~ Winston Churchill
  ถ้าคุณต้องผ่านขุมนรก ที่โหดร้าย ...ก็จงเดินต่อไปเรื่อยๆ อย่าหยุด

  Winners never quit and quitters never win. ~ Vince Lombardi
  ผู้ชนะไม่เคยล้มเลิก และผู้ที่ล้มเลิกไม่เคยชนะ

  If you can find a path with no obstacles, it probably doesn't lead anywhere. ~ Frank A. Clark
  หากคุณพบเส้นทางที่ไม่มีอุปสรรค เป็นไปได้ว่า เส้นทางนั้นไม่ได้พาคุณไปที่ไหนเลย

  Find hope in the darkest of days, and focus in the brightest. I do not judge the universe. ~ Dalai Lama
  มีความหวังแม้ในวันอันมืดมิด และให้ความสำคัญกับส่วนที่สว่างไสวที่สุด ข้าพเจ้าจะไม่ตัดสินจักรวาลนี้

  I dream of painting and then I paint my dream. ~ Vincent Van Gogh
  ฉันฝันที่จะวาดภาพฉันจึงวาดความฝันของฉัน

  Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. ~ T. S. Eliot
  มีเพียงคนที่เสี่ยงเดินทางไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เท่านั้น ที่จะพบว่าไกลเท่าไหร่ที่คนคนหนึ่งจะไปถึงได้

  I am the greatest; I said that even before I knew I was. ~ Muhammad Ali
  ผมคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผมเคยพูดไว้ก่อนที่ผมจะรู้ว่าผมเป็นเสียอีก

  Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. ~ Mother Theresa
  คำพูดดีดีพูดได้สั้นและง่าย แต่เสียงสะท้อนของมันจะกึกก้องยาวนาน

  Perhaps you will forget tomorrow the kind words you say today, but the recipient may cherish them over a lifetime. ~ Dale Carnegie
  บางทีพรุ่งนี้คุณอาจจะลืมคำพูดดีดีที่คุณพูดไปวันนี้ แต่ผู้ที่ได้รับมันอาจจะชื่มชมกับมันไปตลอดชีวิตของเขา

  If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion. ~ Dalai Lama
  ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข จงมีความเห็นใจ ถ้าคุณต้องการมีความสุข จงมีความเห็นใจ

  Don't wait for people to be friendly, show them how. ~ Author Unknown
  อย่ารอให้ผู้อื่นเป็นมิตรกับเรา แสดงให้พวกเขาเห็นว่าทำอย่างไร

  Failure is success if we learn from it. ~ Malcolm Forbes
  ความล้มเหลวคือความสำเร็จถ้าเราเรียนรู้จากมัน

  I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. ~ Thomas Alva Edison
  ผมไม่ได้ล้มเหลว ผมเพียงแต่ค้นพบ 10,000 วิธีที่ใช้การไม่ได้

  I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. Twenty-six times I've been trusted to take the game winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. ~ Michael Jordan
  ในอาชีพของผม ผมเคยยิงพลาดมาแล้วมากว่า 9,000 ครั้ง เกือบ 300 เกมส์ ที่ผมแพ้ ยี่สิบหกครั้งที่ผมได้รับความเชื่อมั่นให้ยิงลูกที่จะตัดสินผลแพ้ชนะ แต่ผมพลาด ผมล้มเหลวและล้มเหลวหลายครั้งในชีวิต และนั่นทำให้ผมประสบความสำเร็จ

  I don't know if we are the best team in the world. I am lucky to be playing alongside some of the best players around. It's a dream. ~ Zinedine Zidane
  ผมไม่รู้ว่าเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกหรือไม่ ผมโชคดีที่ได้ลงเล่นร่วมกับผู้เล่นที่ดีที่สุด มันเหมือนความฝัน

  Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships. ~ Michael Jordan
  ผู้มีพรสวรรค์ชนะในเกม แต่ทีมเวิร์กและสติปัญญาจะชนะเลิศ

  No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it. ~ H.E. Luccock
  ไม่มีใครเล่นซิมโฟนีได้ด้วยตัวเอง ตั้งใช้ทั้งวงออร์เคสตรา

  Many hands make light work. ~ John Heywood
  หลายคนช่วยกัน ทำให้งานเบาขึ้น

  Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured. ~ Mark Twain
  ความโกรธคือน้ำกรดที่เก็บไว้ในหลอดเลือด ซึ่งมันทำให้เจ็บปวดยิ่งกว่าสิ่งที่มันราดรดลงไป

  Anger makes you smaller, while forgiveness forces you to grow beyond what you were. ~ Cherie Carter-Scott
  ความโกรธทำให้คุณเล็กลง ขณะที่การให้อภัยทำให้คุณเติบโตเกินกว่าที่คุณเป็น

  Whatever is begun in anger ends in shame. ~ Benjamin Franklin
  ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม หลังจากความโกรธคือความอับอาย

  An angry man opens his mouth and shuts his eyes. ~ Cato
  ผู้คนที่โกรธ มักจะเปิดปากของเขา แต่ปิดตาของเขาไว้

  Without pain, there would be no suffering, without suffering we would never learn from over mistakes. To make it right, pain and suffering is the key to all windows, without it, there is no way of life. ~ Angelina Jolie
  ปราศจากความเจ็บปวด มันจะไม่มีความทุกข์ทรมาน ปราศจากความทุกข์ทรมาน เราจะไม่เคยได้เรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อจะทำให้ถูก ความเจ็บปวดและทรมานคือกุญแจของหน้าต่างทุกบาน ปราศจากมัน คือการไม่มีทางเดินของชีวิต

  We can't stop the waves, but we can learn to surf. ~ Jonathan Kabat-Zinn
  เราไม่สามารถยับยั้งคลื่นได้ แต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะโต้คลื่น

  A quick temper will make a fool of you soon enough. ~ Bruce Lee
  อารมณ์ร้อนจะทำให้คุณเป็นคนโง่อย่างรวดเร็ว

  A man who does not think for himself does not think at all. ~ Oscar Wilde
  คนที่ไม่คิดถึงตัวเอง คือคนที่ไม่คิดอะไรเลย

  Look at everything as though you were seeing it either for the first or last time. Then your time on earth will be filled with glory. ~ Betty Smith
  มองดูทุกสิ่งเหมือนกับว่าคุณเห็นมันเป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้าย แล้วเวลาของคุณบนโลกจะถูกเติมเต็มด้วยชัยชนะ

  Ninety-nine percent of failures come from people who have a habit of making excuses. ~ George Washington Carver
  เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของความล้มเหลวมาจากคนที่ชอบแก้ตัว

  Truth is like the sun, You can shut it out for a time, but it ain't goin' away. ~ Elvis Presley
  ความจริงเหมือนดวงตะวัน คุณปิดมันได้ซักพัก แต่มันไม่ได้ไปไหน

  People always fear change. People feared electricity when it was invented, didn't they? People feared coal, they feared gas-powered engines... There will always be ignorance, and ignorance leads to fear. But with time, people will come to accept their silicon masters. ~ Bill Gates
  คนมักจะกลัวการเปลี่ยนแปลง ผู้คนกลัวไฟฟ้าในตอนที่มันพึ่งถูกสร้างขึ้น หรือไม่ใช่? ผู้คนหวาดกลัวถ่านหิน พวกเขากลัว เครื่องยนต์ เหล่านั้นมักจะถูกปฏิเสธ และปฏิเสธเนื่องจากความกลัว แต่เมื่อเวลาผ่าน ผู้คนจะยอมรับมัน

  An excuse is worse and more terrible than a lie, for an excuse is a lie guarded. ~ Pope John Paul II
  คำแก้ตัวนั้นเลวร้ายและน่ากลัวกว่าคำโกหก เพราะคำแก้ตัวคือคำโกหกที่เตรียมพร้อมมาแล้ว

  I respect my limitations, but I don't use them as an excuse. ~ Stephen R. Donaldson
  ผมเคารพขีดจำกัดของผมแต่ผมไม่ใช้มันเพื่อแก้ตัว

  It is our choices... that show what we truly are, far more than our abilities. ~ J. K. Rowling
  มันคือทางเลือกของเรา...ว่าเราจะแสดงสิ่งที่เราเป็นจริงๆ นั้น มากกว่าความสามารถที่เห็น

  Of all the creatures on earth, only human beings can change their patterns. Man alone is the architect of his destiny... Human beings, by changing the inner attitudes of their minds, can change the outer aspects of their lives. ~ William James
  จากทุกสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาบนโลก มีแค่มนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของตัวเอง มนุษย์เท่านั้นที่สรรค์สร้างโชคชะตาของตัวเอง...มนุษย์คงอยู่ โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติภายในจิตใจของตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แสดงออกมาจากชีวิตของพวกเขา

  Life is about becoming more aware of who we are and how we fit into the world, not how the world has told us who we need to be. Ultimately, everything changes, and if you stop changing, you stop growing. ~ Robin Bowen
  ชีวิตคือการตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครและเราอยู่ในโลกอย่างไร ไม่ใช่โลกที่จะบอกว่าเราจะต้องเป็นใคร แต่ท้ายที่สุดทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลง และถ้าคุณหยุดเปลี่ยนแปลงนั่นคือคุณหยุดเติบโต

  Your worst enemy could be your best friend, and your best friend your worst enemy. ~ Bob Marley
  ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของคุณอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ และเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณอาจจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด

  I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. ~ Confucius (ขงจื้อ)
  ข้าได้ยินและข้าลืม ข้าเห็นและข้าจดจำ ข้าทำและข้าเข้าใจ

  The most important thing is to enjoy your life - to be happy - it's all that matters. ~ Audrey Hepburn
  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเพลิดเพลินกับชีวิตของคุณ เพื่อที่จะมีความสุข มันก็มีเท่านั้นแหละ

  Forgive all who have offended you, not for them, but for yourself. ~ Harriet Nelson
  ให้อภัยทุกคนที่ทำร้ายคุณ ไม่ใช่เพื่อพวกเขาแต่เพื่อตัวคุณเอง

  A man who is a master of patience is master of everything else. ~ George Savile
  คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการอดทนคือผู้เชี่ยวชาญทุกๆ สิ่ง

  A wise man is superior to any insults which can be put upon him, and the best reply to unseemly behavior is patience and moderation. ~ Moliere
  คนฉลาดอยู่เหนือทุกการดูถูกที่ใส่มาที่เขา และการตอบกลับการกระทำที่ไม่ดีที่ดีที่สุดคือ อดทนและสงบ

  Patience and perseverance have a magical effect before which difficulties disappear and obstacles vanish. ~ John Adams
  ความอดทนและความพยายามคือเวทมนตร์ ที่จะทำให้ความยากลำบากหายไปและอุปสรรคถูกกำจัด

  Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. ~ Thomas A. Edison
  หลายชีวิตล้มเหลวเพราะพวกเขาไม่รู้ว่า เขาเข้าใกล้กับความสำเร็จมากแค่ไหนแล้วตอนที่เขายอมแพ้

  There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. ~ Colin Powell
  มันไม่มีเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ มันคือผลลัพธ์ของการเตรียมตัว ทำงานหนักและเรียนรู้จากความล้มเหลว

  He who conquers himself is the mightiest warrior. ~ Confucius
  ผู้ที่ชนะตัวเองได้คือขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด

  I try to learn from the past, but I plan for the future by focusing exclusively on the present. That's where the fun is. ~ Donald Trump
  ผมพยายามที่จะเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านไป แต่ผมวางแผนสำหรับอนาคตโดยการที่มุ่งมั่นกับปัจจุบันอย่างยิ่ง ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละ

  Adversity is like a strong wind. It tears away from us all but the things that cannot be torn, so that we see ourselves as we really are. ~ Arthur Golden
  ความหายนะเป็นพายุอันรุนแรง มันพัดพาทุกสิ่งของเราแต่สิ่งที่ไม่สามารถฉีกกระชากจากเราไปได้ คือสิ่งที่เราเป็น

  If you're interested in 'balancing' work and pleasure, stop trying to balance them. Instead make your work more pleasurable. ~ Donald Trump
  ถ้าคุณอยากจะปรับความสมดุลระหว่างงานและความสนุกสนาน จงหยุดพยายามปรับมัน และแทนที่ด้วยการทำให้เป็นการทำงานที่สนุกสนาน

  Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. ~ Steve Jobs
  ดีไซน์ไม่ใช่แค่มันเหมือนอะไรและรู้สึกอย่างไร ดีไซน์คือมันทำงานอย่างไร

  The spirit, the will to win, and the will to excel are the things that endure. These qualities are so much more important than the events that occur. ~ Vince Lombardi
  การวิ่งเต็มฝีเท้า ความมุ่งมั่นที่จะชนะ และความมุ่งมั่นที่จะยิ่งใหญ่คือสิ่งที่ต้องอดทน คุณภาพคือสิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น

  A strong positive mental attitude will create more miracles than any wonder drug. ~ Patricia Neal
  ทัศนคติความคิดบวกที่เข้มแข็งจะสร้างปาฏิหาริย์มากกว่ายาขนานใด

  Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out. ~ Art Linkletter
  สิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดกับคนที่ทำอย่างดีที่สุดบนเส้นทางที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้น

  The more you extend kindness to yourself, the more it will become your automatic response to others. ~ Wayne Dyer
  ยิ่งคุณเอื้อเฟื้อกับตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ มันจะยิ่งเผื่อแผ่ไปถึงผู้อื่นอย่างอัตโนมัติ

  Carry out a random act of kindness, with no expectation of reward, safe in the knowledge that one day someone might do the same for you. ~ Princess Diana
  ส่งมอบการกระทำดีๆ ออกไป โดยอย่าหวังสิ่งตอบแทน จดจำไว้ว่า วันหนึ่งใครบางคนจะมอบสิ่งเดียวกันนี้ให้คุณ

  Whether one believes in a religion or not and whether one believes in rebirth or not, there isn't anyone who doesn't appreciate kindness and compassion. ~ Dalai Lama
  ไม่ว่าคนนั้นจะเชื่อในศาสนาหรือไม่และไม่ว่าใครคนนั้น จะเชื่อในการกลับชาติหรือไม่ ไม่มีใครไม่ซาบซึ้งกับความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ

  Avoid extremes: be moderate in saving and in spending; An equable and easy gait will win an easy ending. ~ Robert Service
  หลีกเลี่ยงความมากเกินไป จงพอเพียงในการเก็บสะสมและการใช้จ่าย พอเพียงและค่อยๆ เดิน จะทำให้ได้ชัยชนะอย่างง่ายๆ ในท้ายที่สุด

  If the quickness of the mind and the fluency of the tongue are too punctilious and sharp, moderate them in your activity and rest. ~ Xun Zi
  ถ้าความเร็วของจิตใจและความว่องไวของความคิดนั้น พิถีพิถันและเฉียบคมเกินไป จงผ่อนคลายกิจกรรมของคุณแล้วพักผ่อน

  The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes of mind. ~ William James
  การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของผมคือมนุษย์ยังคงเลือก เปลี่ยนชีวิตของเขาได้โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง

  If you want to be respected by others the great thing is to respect yourself. Only by that, only by self-respect will you compel others to respect you. ~ Fyodor Dostoyevsky
  ถ้าคุณอยากจะได้รับความเคารพจากผู้อื่น สิ่งที่สำคัญสุดคือเคารพตัวเองเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพียงการเคารพตัวเองที่จะทำให้ผู้อื่นเคารพคุณ

  They cannot take away our self-respect if we do not give it to them. ~ Mahatma Gandhi
  พวกเขาไม่สามารถเอาความเคารพในตัวเองของเราไปได้ ถ้าเราไม่มอบมันให้พวกเขา

  Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect. ~ Vince Lombardi
  การฝึกฝนไม่ทำให้สมบูรณ์แบบ มีเพียงการฝึกฝนที่สมบูรณ์แบบที่จะสร้างความสมบูรณ์แบบ

  You are never too old to set another goal or to dream a new dream. ~ C.S. Lewis
  คุณไม่มีวันแก่เกินไปที่จะวางจุดหมายใหม่ หรือฝันถึงความฝันอันใหม่

  I have no special talent. I am only passionately curious. ~ Albert Einstein
  ผมไม่มีพรสวรรค์พิเศษอะไร ผมมีแค่อยากรู้อยากเห็นอย่างหลงใหล

  Where there is passion, there is no need for motivation. ~ Lorrin Lee
  ที่ไหนที่มีความหลงใหลที่นั่นไม่จำเป็นต้องใช้การกระตุ้น

  Success demands planning and perspective and most importantly passion. ~ Daniel Waldschmidt
  ความสำเร็จ ต้องการการวางแผนและทัศนคติ และที่สำคัญที่สุดคือความหลงใหล

  It wasn't raining when Noah built the ark. ~ Howard Ruff - Financial advisor and writer - 1931
  มันไม่มีฝนตกแม้แต่น้อยในตอนที่โนอาห์สร้างเรือของเขา

  Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great. ~ Mark Twain - Samuel Langhorne Clemens
  อยู่ให้ห่างจากผู้คนที่พยายามเหยียดหยามความทะเยอทะยานของคุณ คนตัวเล็กๆ มักจะทำแบบนั้น แต่ผู้ยิ่งใหญ่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถยิ่งใหญ่ได้เหมือนกัน

  Believe that life is worth living, and your belief will help create that fact. ~ William James
  เชื่อเถอะว่าชีวิตมีคุณค่าและความเชื่อของคุณจะช่วยสร้างให้มันจริง

  To climb steep hills requires slow pace at first. ~ William Shakespeare
  เพื่อที่จะปีนภูเขาที่สูงชัน ต้องค่อยๆ ปีนช้าๆ ในตอนเริ่มแรก

  There is no use whatever trying to help people who do not help themselves. You cannot push anyone up a ladder unless he be willing to climb himself. ~ Andrew Carnegie
  ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะพยายามช่วยเหลือคนที่ไม่ช่วยเหลือตัวเอง คุณไม่สามารถผลักใครขึ้นบันไดได้นอกเสียจาก เขาจะตั้งใจปีนขึ้นไปด้วยตัวเขาเอง

  Before a daimond shows its brilliancy and prismatic colors it has to stand a good deal of cutting and smoothing.
  ก่อนที่เพชรจะส่องประกายและมีสีสัน มันจะต้องถูกเจียระไนอย่างถูกต้องเสียก่อน

  People do not lack strength, they lack will. ~ Victor Hugo
  ผู้คนไม่ได้ขาดความเข้มแข็ง พวกเขาขาดความตั้งใจ

  Only through focus can you do world-class things, no matter how capable you are. ~ Bill Gates
  แค่เพียงมีความจดจ่ออยู่กับเป้าหมายเท่านั้น คุณก็สามารถทำสิ่งยิ่งใหญ่ระดับโลกได้ ไม่ว่าความสามารถของคุณจะมีเท่าไหร่

  Concentrate all your thoughts upon the work at hand. The sun's rays do not burn until brought to a focus. ~ Alexander Graham Bell
  จงมีสมาธิจดจ่อกับงานทั้งหลายในความรับผิดชอบของคุณ แสงจากดวงตะวันไม่สามารถเผาไหม้สิ่งใดได้ จนกว่าเราจะใช้แว่นขยายรวมแสงมันเข้ามา

  Work like you don't need the money, love like you've never been hurt and dance like no one is watching. ~ Randall G Leighton
  ทำงานให้เหมือนว่าคุณไม่ต้องการเงิน รักให้เหมือนว่าคุณไม่เคยเจ็บปวด เต้นให้เหมือนกับไม่มีใครมองคุณอยู่

  Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. ~ Albert Einstein
  ใครที่ไม่เคยผิดพลาด คือคนที่ไม่เคยพยายามทำสิ่งใหม่ๆ

  The truth is you don't know what is going to happen tomorrow. Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed. ~ Eminem
  ความจริงคือคุณไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น ชีวิตคือพาหนะที่บ้าคลั่งและไม่มีการรับประกัน

  A goal without a plan is just a wish. ~ Antoine de Saint-Exupery
  จุดหมายปราศจากแผนการเป็นเพียงแค่ความปรารถนา

  Thinking is easy, acting is difficult, and to put one's thoughts into action is the most difficult thing in the world. ~ Johann Wolfgang von Goethe
  คิดนั้นง่าย ทำยาก และการทำให้ใครสักคนลงมือทำ เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในโลก

  The greatest revenge is to accomplish what others say you cannot do. ~ Unknown
  การแก้แค้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณทำไม่ได้ให้สำเร็จ

  You can't do anything about the length of your life, but you can do something about its width and depth. ~ Shira Tehrani
  คุณไม่สามารถทำอะไรให้ชีวิตคุณยาวได้ แต่คุณสามารถทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกล้ำ

  Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it. ~ Jules Renard
  ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ข้างนอกนั่นรอคอยให้คุณมาเอาไป ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ต้องการคุณเช่นกัน แต่คุณต้องลงมือทำเพื่อที่จะได้มัน

  Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny.
  มองดูความคิดของคุณ พวกมันจะกลายเป็นคำพูด มองดูคำพูดของคุณ พวกมันจะกลายเป็นการกระทำ มองดูการกระทำของคุณ พวกมันจะกลายเป็นนิสัย มองดูนิสัยของคุณ พวกมันจะกลายเป็นตัวตนของคุณ มองดูตัวตนของคุณ มันจะกลายเป็นโชคชะตาของคุณ

  I never see what has been done; I only see what remains to be done. ~ Buddha
  ข้าพเจ้าไม่เห็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าเห็นเพียงสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จ

  Successful people are successful because they form the habits of doing those things that failures don't like to do. ~ Albert Gray
  เขาประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาสร้างนิสัยการกระทำ ที่คนที่ล้มเหลวไม่ชอบทำ

  When you aim for perfection, you discover it's a moving target. ~ George Fisher
  เมื่อคุณมุ่งที่จะสมบูรณ์แบบ คุณจะค้นพบว่า เป้าหมายเปลี่ยนไป

  Once you accept the fact that you're not perfect, then you develop some confidence. ~ Rosalynn Carter
  เมื่อคุณยอมรับความจริงว่าคุณไม่สมบูรณ์แบบ ความมั่นใจของคุณจะพัฒนา

  There are no perfect men in this world, only perfect intentions. ~ Pen Densham, Robin Hood: Prince of Thieves
  ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบในโลกใบนี้ มีเพียงความตั้งใจจะสมบูรณ์แบบ

  Nobody trips over mountains. It is the small pebble that causes you to stumble. Pass all the pebbles in your path and you will find you have crossed the mountain. ~ Author Unknown
  ไม่มีใครเดินสะดุดภูเขา มันเป็นเพียงก้อนกรวดเล็กๆ ที่ทำให้คุณสะดุด ผ่านก้อนกรวดทั้งหมดบนเส้นทางของคุณ และคุณจะพบว่าคุณข้ามภูเขาไปแล้ว 8)
 • 1 Comment sorted by
 • We don't see things as they are, we see them as we are. ~ Anais Nin
  เราไม่ได้มองสิ่งนั้นด้วยความที่มันเป็น แต่เรามองมันด้วยความที่เป็นเราต่างหาก B-)