โปรแกรมตู้คาราโอเกะ(ที่ใช้ตามห้าง)มีระบบให้คะแนนด้วยจ้าและโปรแกรมอื่นๆ