เทคนิคการออมเงิน: เก็บเงินออมเท่าไรดี เพื่อให้เหมาะสมกับรายได้
 • เงินเดือนได้รับสุทธิ - เงินออมระยะสั้น 15% - ระยะยาว 10% ไม่ควรต่ำกว่านี้
  http://เทคนิคการออมเงิน.blogspot.com/2011/04/blog-post_18.html


  เงินออมที่ควรมีในปัจจุบัน = (อายุ/(หาร)10) x(คูณ) รายได้ทั้งปี, ออมเงิน แบบเพิ่มสิบ-ลบสิบ
  http://thaisaving.wordpress.com/2012/03/05


  image

  image 8)