หัดใช้ Google Apps แค่เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน
  • เป็นการรวมบริการ Email + Docs and Spreadsheets + Chat + Calendar เข้าไว้ด้วยกันทำให้ชีวิตของเราสามารถทำ
    http://www.scriptdd.com/webtip/google_apps.html
    8)