การติด AdSense ใต้ post ใน SMF บอร์ด
  • วิธีการติด AdSense ใน SMF บอร์ด ให้อยู่ใต้ post นั้นมีวิธีการดังนี้ 1.เปิดไฟล์ Display.template.php ขึ้นมา (เราใช้ theme อะไร
    http://www.doothaithai.com/read.php?tid-114.html
    8)