คาดการณ์ปริมาณข้อมูล Internet ปี 2015 จะเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า
  • หากจะหาสิ่งอื่นนอกจากปัจจัยที่ 4 ในการใช้ชีวิตและการทำงานในตอนนี้คงหนีไม่พ้นปัจจัยที่ 5 อย่าง Internet และนับวันการเข้าถึง
    http://charathbank.wordpress.com/2011/06/12/internet-usage-predict2015
    :o