Share Internet from Wireless to LAN
  • แชร์อินเตอร์เน็ตที่ใช้อยู่ ให้กับเครื่องอื่นๆ ผ่านทางระบบเน็ตเวิร์กอีกตัวที่ไม่ได้ถูกใช้อยู่ เน้นว่าไม่ได้ใช้อยู่ เช่น ใช้ Wireless ในการรับ
    http://www.thelordofwireless.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4823
    8)