เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ และโซลูชัน Wireless Cisco
  • แอ็กเซสพอยต์และบริดจ์(Access points&Bridges),อุปกรณ์ไคลเอนต์(Client),คอนโทรลเลอร์ระบบ LAN ไร้สาย,
    http://www.cisco.com/web/TH/products/wireless_comparison.html
    8)