แนะนำหนังสือ สำหรับ Admin มือใหม่
  • Network เบื้องต้น,สำหรับการติดตั้ง/ดูแลระบบ,Solution & Troubleshoot,Cisco Certification & Configure,
    http://thaiadmin.org/board/index.php?topic=97399
    8)