การติดตั้งและคอนฟิกโปรแกรม MRTG
  • MRTG ย่อมาจาก Multi Router Traffic Grapher เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการมอนิเตอร์ดู Traffic Load บน
    http://www.itmanage.info/technology/mrtg/mrtgwinnt.html
    8)