ทำความรู้จักกับ VLAN
  • คืออะไร, ชนิด, ทำไมต้องใช้, ข้อเสียและปัญหาที่พบ, มาตรฐาน 802.1Q นั้นมีลักษณะอย่างไร, ช่องโหว่ของการใช้
    http://www.thaicert.org/paper/basic/vlan.php


    IEEE 802.1ad is an Ethernet networking standard informally known as IEEE 802.1QinQ and is an
    http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.1ad
    8)