การเก็บ log การตั้งค่าต่าง ๆ บนอุปกรณ์ Cisco ด้วยการใช้ Archive
 • ในการใช้งานอุปกรณ์ Cisco นั้น เมื่อตั้งค่าให้เราเตอร์ทำการเก็บ log แล้ว แต่โดยปกติ log บนอุปกรณ์นั้นจะไม่มีการจัดเก็บถึงคำสั่ง
  http://running-config.blogspot.com/2010/11/log-cisco-archive.html
  8)
 • 1 Comment sorted by
 • ลองใช้ คำสั่งนี้ดูดิ

  R_customer_xx#sh     archive    log config   all  

    idx   sess           user@line      Logged command
    1     4     juthawut.r@vty0     |interface FastEthernet0/0
    2     4     juthawut.r@vty0     | hold-queue 512 in
    3     5     juthawut.r@vty0     |ip nat translation max-entries all-host 400
    4     5     juthawut.r@vty0     |ip nat translation max-entries 5000