การ Map Network และ การ Share Network
  • 1.Click ขวาที่ My Network Places สำหรับ Windows Me/2000/xp หรือ Network Neighborhood สำหรับ
    http://www.dnp.go.th/intranet/HelpDesk/MapNet/mapnet.html
    8)