เมื่อลูกค้าต้องการ Load Balance
  • เน็ต 2 เส้น WAN 2 ลิงค์ อยากใช้ประโยชน์ให้ได้มากกว่า Redundancy เกือบทุกครั้งที่ไปเสนองานลูกค้าที่ต้องการเพิ่มเน็ตสองเส้น
    http://www.ranet.co.th/articles/ART-CNA-005-LoadBalance.pdf
    8)