มาทำ VPN แบบง่าย ๆ กับ GRE Tunnel กันเถอะ
  • การใช้งานโปรโตคอล GRE (Generic Routing Encapsulation) นั้นเป็นการทำ VPN โดยใช้การสร้าง Tunnel ขึ้นมา
    http://running-config.blogspot.com/2010/11/vpn-gre-tunnel.html
    8)