สร้าง command ของตัวเองใน cisco (คำสั่ง alias exec)
 • ผมจะสร้าง  คำสั่ง show  bgp  sum แบบ ย่อๆ   เป็น  sbs

  R-customer(config)#alias exec  sbs  sh bgp sum

  เวลาใช้ ก็พิมพ์แค่ sbs เป็น command ส่วนตัว

  R-customer(config)#do sbs  

  Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd
  192.168.183.49  4 65000    5470    5462        4    0    0 1d21h           1
 • 1 Comment sorted by
 • ขอบคุณคับ ;)