สร้างกำไรจากการขายสินค้า amazon ง่ายๆ
  • ผมเริ่มต้นทำ amazon มาตั้งแต่ ปลายปี 2007 ช่วงแรกๆ ผมก็ไม่ไ้ด้สนใจอะไร และไ้ด้รู้จักหนังสือคุณตราวุทธิ์เหลืองสมบูรณ์ทีแรกก็เฉยๆ
    http://ppceasy.blogspot.com/2009/08/amazon-2007-10000-10-cj-1-amazon-cj-ppc.html
    8)