บริการ DDoS Protection Service
 • ใครโดน DDoS ยกมือขึ้น เราช่วยคุณได้

  image

  image

  How it works!
  • เราจะใช้ DNS (Domain name Server) เพื่อทำการส่งทราฟฟิคเว็บไซต์ (HTTP/HTTPS) มายังโครงข่ายของเราที่กระจายตัวอยู่ทั่วโลก ทราฟฟิคที่ถูกส่งเข้ามาจะถูกตรวจสอบเพื่อแยกแยะว่าเป็นการโจมตีหรือไม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีเฉพาะ ทราฟฟิคของผู้ใช้งานเท่านั้นที่จะถูกส่งไปยังเว็บเซิฟเวอร์
  image
  Contact: pws_admin(at)thaicpe.com