วิธีทำ Radio Online
  • ไม่รู้จะเรียกอะไรกันแน่ Internet Radio, Radio IP, Radio Port หรือ Radio Online เอาเป็นว่ามันคือการฟังเพลงหรือวิทยุทาง
    http://www.siamplatinumhost.com/learning.php?Category=articles&No=30
    8)