รูปแบบ การให้บริการทางเทคนิค - Support - Cisco Systems
 • Cisco มีรูปแบบการให้บริการทางเทคนิค หลายรูปแบบ โดยที่มีรายละเอียด รวมทั้งสิทธิประโยชน์ในแต่ละรูปแบบ ดังต่อไปนี้
  http://www.cisco.com/web/TH/support/tac_service.html


  Cisco Service Contract Center Tool: ตรวจสอบประกัน
  https://apps.cisco.com/CustAdv/ServiceSales/smcam/requestStatusDispatch.do?methodName=onDashboardAction


  Open TAC
  http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/launch.do


  Query TAC
  https://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/query
  8)