• ตรวจสอบ Windows, Office
    คุณสามารถยืนยันได้ว่าซอฟท์แวร์ของ คุณเป็น ของแท้ได้แล้วในขณะนี้ ด้วย ขั้นตอนง่ายๆ ที่สามารถดำเนินการได้ อย่างรวดเร็ว
    www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=th

    How to create bootable USB Norton ghost 11.5
    www.youtube.com/watch?v=_Z6uWFwKvak
    B-)