Kyoto Institute of Technology ให้ทุนปริญญาโท เอก
 • ด้วยสำนักงานวิรัชกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับแจ้งจาก Kyoto Institute of Technology (KIT) ว่า Graduate School of Science and Technology มีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท-เอกใน โครงการ International Graduate Program for Interdisciplinary Study in Science and Technology

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. สัญชาติไทย
  2. อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2553
  3. สำเร็จหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทภายในเดือนกันยายน 2553
  4. มีสุขภาพกายและจิตดี
  5. มีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 230 (CBT) / 570 (PBT) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  6. สามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นในปลายเดือนกันยายน 2553

  สิ่งที่จะได้รับ

  1. ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 157,000-158,000 เยน (ประมาณ 53,000 บาท)
  2. การยกเว้นค่าสมัคร ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
  3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด
  4. ระยะเวลาการให้ทุน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกันยายน 2557

  ดาวน์โหลดใบสมัคร

  * ใบสมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่างประเทศ
  * KIT Application Forms

  ผู้สนใจสามารถศึกษาติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ (เอกสารมีจำนวนจำกัด) และ ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงานวิรัชกิจ อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ภายในวันที่ 8 มกราคม 2553

  ที่มา http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/KIT/2010.html

  Credits: http://www.igotgrants.com/
 • 3 Comments sorted by
 • ขอบคุณครับ อาจารณ์นัทมาทีไร มีแต่ของดี อิอิ
 • ใครสนใจก็รีบๆ สมัครนะครับ ใกล้จะหมดเขตในวันที่ 8 มกราคมนี้แล้วนะครับ :)
 • โอ๊ะ หมดเขตและ ใครสมัครไปมั่งเนี่ย :)