บทความระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูล
  • ทิศทางความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในอนาคตจากงาน RSA Conference 2012, IT Management,
    https://www.acisonline.net/article
    8)