ร้าน System & Network Solution
  • ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง จัดจำหน่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ระบบไร้สาย wireless ระยะไกล แลกเปลี่ยนความรู้ วิธีการ config อุปกรณ์ Wireless, Wifi hotspot, voip ipabx, network, software tool, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าไอที
    http://www.sysnetcenter.com

    ไม่ได้รู้จักกับร้านหรอกนะคับ แต่เห็นบทความเยอะดีคับ มีราคาให้ดู, มี Step config อุปกรณ์แต่ละตัว เห็นแล้วอยากเป็นลูกค้า 8)