[1] เปิด 'ดิก' ฟรีจากเน็ต
 • ท่านสามารถเข้าไปเปิดดิกชันนารีใช้ฟรีๆ มีทั้งดิก อังกฤษ - ไทย และ ดิก ไทย - อังกฤษ ได้จากเว็บข้างล่างนี้ ถ้าชอบใจเล่มไหน ก็ทำเป็น Favorite ไว้เลย ติดศัพท์ขึ้นมาจะได้คลิกใช้ได้ทันท่วงที
  อังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ มี Loy's Dictionary ที่แสดงประโยคตัวอย่างด้วย
  http://www.babylon.com/define/122

  อังกฤษ - ไทย & ไทย - อังกฤษ
  http://lexitron.nectec.or.th/index.php

  http://www.doctorsan.com/dict

  http://truehits.net/dic.php

  http://www.pixiart.com/dict/

  [center]Credit: e4thai[/center] 8)
 • 1 Comment sorted by