มาปรับแต่ง Windows XP ให้ Remote พร้อมกันหลายๆ user กันเถอะ