ปรับแต่ง Router อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 • การจัดตั้ง Passive Interface
  ในบางกรณี อาจไม่จำเป็นต้องให้ Router ทำการแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางที่ผ่านการปรับปรุงออกไปที่ Router อื่น แต่ยังสามารถยอมรับข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว จากเพื่อนบ้าน โดยแยกเป็นเราท์ติ้งโปรโตคอลแต่ละกลุ่ม
  • [li]กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อนบ้าน หรือ Adjacency เช่น RIP สามารถรับแพ็กเก็ตที่เพื่อนบ้านส่งมา นำมาใช้อัพเดตเส้นทางบนเราท์เตอร์ของตนเองได้[/li]
   [li]กลุ่มชั้นสูง ที่ต้องทำ Adjacency ก่อนแลกเปลี่ยนเส้นทาง เช่น OSPF กับ EIGRP อินเตอร์เฟสที่ถูกสั่ง passive-interface จะไม่สามารถทำ Adjacency ได้ นั่นคือไม่สามารถรับเราท์ติ้งแพ็กเก็ตจากเพื่อนบ้านนำมาใช้ได้เลย (เสมือนไม่ทำงานบนอินเตอร์เฟสนั้น)[/li]

  เหตุใดจึงต้องทำ Passive Interface ?
  เป็นที่ทราบดีว่า การใช้ โปรโตคอลเลือกเส้นทาง หรือ Routing Protocol สามารถเพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ติดตั้ง และดูแลระบบเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย Router เนื่องจาก Router สามารถใช้ความชาญฉลาดของโปรโตคอลเลือกเส้นทาง เพื่อการเลือกเส้นการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม ตามสภาพของเครือข่ายในขณะนั้น แต่ความสะดวกนี้ ได้นำมาซึ่งการแลกกับความสูญเสียในประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายโดยรวม เนื่องจากโปรโตคอลเลือกเส้นทาง จะต้องบังคับให้ Router ทำการแลกเปลี่ยนข่าวสารเกี่ยวกับ เส้นทางที่ผ่านการปรับปรุงแล้วของ Router ซึ่งหมายความว่า ประสิทธิภาพส่วนหนึ่งของ Router จะต้องถูกลดทอนไปเนื่องจากการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกันของ Router ที่เกิดขึ้นเป็นห้วงหรือระยะเวลาที่แน่นอน ไม่ว่าจะใช้ Router เพื่อการส่งข้อมูล หากตรงกับช่วงเวลาที่ Router กำลังแลกเปลี่ยนข่าวสาร จะต้องรอ แม้ว่าการรอไม่ได้ใช้เวลานานก็ตาม แต่กระบวนการนี้ จะเกิดขึ้นอย่างซ้ำซาก จำเจ แม้ว่าสถานภาพของเครือข่ายหรือเส้นทางของเครือข่าย มีความเสถียรสักเพียงใด กระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารของ Router ก็ยังเกิดขึ้นต่อไป อย่างไรก็ดี หากการใช้ โปรโตคอลเลือกเส้นทาง เป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ เหตุใด จึงไม่ลดปริมาณการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง Router ที่เห็นว่า ไม่จำเป็น ทำอย่างไรให้เครือข่าย รวมทั้งเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายมีความเสถียร คำถามคือว่า จะทำได้อย่างไร ? ตำตอบคือการกำหนด Passive Interface

  Passive Interface คืออะไร ?
  Passive Interface เป็นวิธีการที่ทำให้ Interface ของ Router ไม่จำเป็นต้องแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเส้นทางที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว (แม้จะเป็นข้อมูลเก่าที่ไม่เปลี่ยนแปลง ก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่ผ่านการปรับปรุงแล้ว) วิธีการเช่นนี้ จะช่วยให้ลดปริมาณ การสัญจรไปมาของข่าวสารที่เกี่ยวกับเส้นทางระหว่างกันน้อยลง เปิดช่องทางให้สามารถเพิ่มปริมาณการสื่อสารข้อมูลจริงของเครือข่ายได้มากขึ้น
  [center]Credit: KMITL[/center]
  Command Reference
  This section documents the modified passive-interface command. All other commands used with this feature are documented in the Cisco IOS Release 12.0 command reference publications.
  passive-interface
  To disable sending routing updates on an interface, use the passive-interface router configuration command. To reenable the sending of routing updates, use the no form of this command.
  passive-interface [default] {interface-type number}
  no passive-interface interface-type number

  Syntax Description
  [table][tr][td]interface-type[/td][td]Interface type.[/td][/tr]
  [tr][td]number[/td][td]Interface number.[/td][/tr]
  [tr][td]default[/td][td](Optional) All interfaces become passive.[/td][/tr][/table]
  Examples
  router igrp 109
  passive-interface ethernet 1
  router isis Finance
  passive-interface Ethernet 0
  router ospf 100
  passive-interface default
  no passive-interface ethernet0
  In EIGRP or OSPF will shut down the neighbor relationship (no hello packets are exchanged).