พัฒนาองค์กร & บุคลากร
  • การฝึกอบรมพนักงานสำคัญอย่างไร:
   1. สร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
   2. เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน
   3. ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

   จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากมาย ซึ่งมีความสำคัญที่องค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลายองค์กรเริ่มนำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicators - KPIs) มาใช้ ควรมีการนำโอกาสในการฝึกอบรมมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วย เพื่อกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   pplearnonline.com/การฝึกอบรมพนักงานสำคัญ

  • "คน" คือตัวแปรสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์กร:

   แต่ตราบใดที่ HR ยังไม่เปลี่ยน Mindset จาก PtB (Please-the-Boss) เป็น CtE (Close-to-Employee) HR ก็ยังคงเป็น Executive Messenger ต่อไป แม้พยายามอยากจะเป็น Business Enabler มากแค่ไหนก็ตาม

   การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience: CX) คือหัวใจของ Business Transformation เราก็ไม่ควรลืมความเป็นจริงที่ว่า หากพนักงานไม่มีประสบการณ์ (Employee Experience: EX) ที่ดีก่อน ก็คงยากที่พนักงานจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ พนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและโอกาสที่คิดจะเปลี่ยนงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานอื่นๆ

   เข้าใจพนักงานในมุมมองเดียวกับที่เข้าใจลูกค้า ปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อลูกค้า!!!

   ใน Disruptive World ประสบการณ์ของพนักงานคือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
   pplearnonline.com/คน-คือตัวแปรสำคัญที่จะส


  • imageimage

  • ทำไม Work-From-Home จึงเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดการกลยุทธ์ได้ดีที่สุด:
   1. การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: การศึกษาของ Harvard Business Review พบว่ากลุ่มพนักงานที่ทำงานที่บ้านสามารถทำยอดขายรวมได้มากกว่าถึง 13.5%
   2. ลดความตึงเครียด: บริษัทสามารถหาพนักงานเข้ามาทำงานได้ง่ายกว่าบริษัททั่วไปถึง 41% พนักงานก็มีความพึงพอใจและมีความสุขกับงานมากกว่าถึงเท่าตัว
   3. ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท: ทรัพยากรในการทำงานตกเป็นภาระหน้าที่ของตัวพนักงานเอง เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่า Internet ปากกาเครื่องเขียน
   4. อาการป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป: การแพร่เชื้อหวัดสู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดการขาดงานที่มากขึ้นและส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
   5. บริษัทจ่ายเงินเดือนน้อยลง: พนักงานส่วนใหญ่ยินดีจะลดเงินเดือนของตัวเองลง 8% แลกกับการทำงานที่บ้านได้

   www.unlockmen.com/work-from-home

   B-)