พัฒนาองค์กร & บุคลากร
  • การฝึกอบรมพนักงานสำคัญอย่างไร:
   1. สร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
   2. เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน
   3. ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

   จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากมาย ซึ่งมีความสำคัญที่องค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลายองค์กรเริ่มนำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicators - KPIs) มาใช้ ควรมีการนำโอกาสในการฝึกอบรมมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วย เพื่อกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   pplearnonline.com/การฝึกอบรมพนักงานสำคัญ

  • "คน" คือตัวแปรสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์กร:

   แต่ตราบใดที่ HR ยังไม่เปลี่ยน Mindset จาก PtB (Please-the-Boss) เป็น CtE (Close-to-Employee) HR ก็ยังคงเป็น Executive Messenger ต่อไป แม้พยายามอยากจะเป็น Business Enabler มากแค่ไหนก็ตาม

   การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience: CX) คือหัวใจของ Business Transformation เราก็ไม่ควรลืมความเป็นจริงที่ว่า หากพนักงานไม่มีประสบการณ์ (Employee Experience: EX) ที่ดีก่อน ก็คงยากที่พนักงานจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ พนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและโอกาสที่คิดจะเปลี่ยนงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานอื่นๆ

   เข้าใจพนักงานในมุมมองเดียวกับที่เข้าใจลูกค้า ปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อลูกค้า!!!

   ใน Disruptive World ประสบการณ์ของพนักงานคือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
   pplearnonline.com/คน-คือตัวแปรสำคัญที่จะส


  • imageimage

  • ทำไม Work-From-Home จึงเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดการกลยุทธ์ได้ดีที่สุด:
   1. การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: การศึกษาของ Harvard Business Review พบว่ากลุ่มพนักงานที่ทำงานที่บ้านสามารถทำยอดขายรวมได้มากกว่าถึง 13.5%
   2. ลดความตึงเครียด: บริษัทสามารถหาพนักงานเข้ามาทำงานได้ง่ายกว่าบริษัททั่วไปถึง 41% พนักงานก็มีความพึงพอใจและมีความสุขกับงานมากกว่าถึงเท่าตัว
   3. ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท: ทรัพยากรในการทำงานตกเป็นภาระหน้าที่ของตัวพนักงานเอง เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่า Internet ปากกาเครื่องเขียน
   4. อาการป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป: การแพร่เชื้อหวัดสู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดการขาดงานที่มากขึ้นและส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
   5. บริษัทจ่ายเงินเดือนน้อยลง: พนักงานส่วนใหญ่ยินดีจะลดเงินเดือนของตัวเองลง 8% แลกกับการทำงานที่บ้านได้

   www.unlockmen.com/work-from-home

   1. คนลาออกบ่อย: สาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้คือ ผู้บริหารไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี มีเป้าหมายสั้น, มีวัฒนธรรมองค์กรภายในที่ไม่สามารถดึงดูดคนดีๆ ไว้ได้
   2. มีวัฒนธรรมองค์กรขัดแย้งกันเอง
   3. ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง: บรรยากาศสุด Cool, Office สุดเลิศ, Campaign โฆษณาไม่มีใครเทียบ แต่พอเข้าไปทำงานจริงกลับกลายเป็นหนังคนละม้วน
   4. เน้นคุยงานไม่เน้นทำงาน: วันๆ ผู้บริหารเอาแต่ประชุมๆ ไม่กระจายงาน ไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่าง ทวงงานทั้งๆ ที่ไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งวัน ผู้บริหารเต็มไปหมด
   5. เล่นไม่ซื่อ: ไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เอาแต่สัญญาว่าจะ Promote วันนั้นวันนี้ ควรมีการเปิดเผยสวัสดิการ หรือ Bonus ต่างๆ
   6. Bonsai: ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยจากงานที่ทำอยู่ทุกวัน หรืออาจจะโดนสั่งให้ทำงานนอกเหนือความรับผิดชอบตลอดเวลา เหมาะมากกับคนที่ไม่อยากโต
   7. ไม่มีอนาคต ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร: ไม่มีแผนอะไรเลย ไม่ว่าระยะสั้น ระยะยาว ระยะไหนๆ ถามใครในบริษัทก็ไม่มีใครรู้
   www.workventure.com/blog/บริษัท-7-แบบที่คุณไม่ควรทำงานด้วย

  • www.workventure.com/blog/top-50-companies-of-2018-workventure-เผย-50-บริษัทที่คนรุ่นใหม่สนใจที่สุดประจำปี-2018

  • การประเมินผลงานแบบ 4.0:
   การประเมินแบบปัจจุบันคือ การให้คะแนนตาม KPIs ไม่เหมาะกับ "จริต" พนักงานส่วนมาก เนื่องจากพนักงานส่วนมากอายุน้อยลงเรื่อยๆ (Gen Y) ชอบการประเมินที่เห็นผลเร็วๆ ยิ่ง Real Time ยิ่งดี พวกเขาต้องการการประเมินผลที่ช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา Trend ตอนนี้ก็จะมี:

   • การประเมินโดยวิธี 360: จะมีการประเมินแบบ Peer Review (คือการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) เพิ่มเข้ามา ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันจะเน้นการทำงานที่สอดประสานกัน (Collaborative) คล่องตัว (Agile) พยายามกำจัดการทำงานแบบตัวใครตัวมัน (Silo) คนเก่งแต่ไม่มีใครยอมรับ ไม่ใช่คนที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการ

   • การให้ Bonus เฉพาะที่ระดับองค์กรเท่านั้น: การให้ไปถึงระดับหน่วยงาน หรือบุคคลนั้น ทำให้เกิดการทำงานแบบ Silo ต่างคนต่างทำ (เพราะต้องการให้ได้ตามเป้าของตัวเองเท่านั้น) แต่ต้องมีวิธีจัดการกับพวกกาฝาก กินแรงเพื่อน เกาะเพื่อนเอา Bonus
   today.line.me/th/pc/article/การประเมินผลงานแบบ+4+0%C2%A0-B93Re0


  Super Productive:

  • Trick ใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด:
   เราควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเดิมอย่างไร ให้กลายเป็นคนใหม่ที่พลังเต็มร้อย พร้อมรีดทุกขีดความสามารถออกมาใช้!
   superproductive.podbean.com/e/sup01

  • แก้ปัญหา ควบคุมเวลาชีวิต คิด Idea ใหม่!:
   ปัญหาจากที่ทำงาน ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหาสุขภาพ
   ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาควบคู่กับชีวิตมนุษย์ แต่วิธีแก้ปัญหาต่างหากที่จะทำให้เรามีหรือไม่มีความสุขกับชีวิต
   จะช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้ดีขึ้น และแก้ปัญหาอย่างหลากหลายตั้งแต่เรื่องแฟนไปจนถึงเจ้านายได้!
   superproductive.podbean.com/e/sup02
  B-)