พัฒนาองค์กร & บุคลากร
  • การฝึกอบรมพนักงานสำคัญอย่างไร:
   1. สร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
   2. เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน
   3. ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

   จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากมาย ซึ่งมีความสำคัญที่องค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลายองค์กรเริ่มนำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicators - KPIs) มาใช้ ควรมีการนำโอกาสในการฝึกอบรมมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วย เพื่อกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   pplearnonline.com/การฝึกอบรมพนักงานสำคัญ

  • "คน" คือตัวแปรสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์กร:

   แต่ตราบใดที่ HR ยังไม่เปลี่ยน Mindset จาก PtB (Please-the-Boss) เป็น CtE (Close-to-Employee) HR ก็ยังคงเป็น Executive Messenger ต่อไป แม้พยายามอยากจะเป็น Business Enabler มากแค่ไหนก็ตาม

   การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience: CX) คือหัวใจของ Business Transformation เราก็ไม่ควรลืมความเป็นจริงที่ว่า หากพนักงานไม่มีประสบการณ์ (Employee Experience: EX) ที่ดีก่อน ก็คงยากที่พนักงานจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ พนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและโอกาสที่คิดจะเปลี่ยนงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานอื่นๆ

   เข้าใจพนักงานในมุมมองเดียวกับที่เข้าใจลูกค้า ปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อลูกค้า!!!

   ใน Disruptive World ประสบการณ์ของพนักงานคือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
   pplearnonline.com/คน-คือตัวแปรสำคัญที่จะส

  • ไม่มีพนักงาน ย่อมไม่มีประสบการณ์ให้ลูกค้า:

   นอกเหนือจาก Technology “พนักงาน” เปรียบเสมือน “คำตอบ” สำคัญอีกข้อหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

   เลิกมอง “พนักงาน” เป็นค่าใช้จ่าย

   หากองค์กรลองปรับทัศนะมุมมองที่มีต่อพนักงานใหม่ โดยมองว่า พวกเขาเหล่านี้ก็เป็นเสมือน “ลูกค้า” คนหนึ่งที่มีความคาดหวังถึงการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรเช่นกัน พวกเขาก็จะกลายเป็น “ผู้มอบ” ประสบการณ์ที่ดีกลับคืนไปให้กับองค์กร รวมถึงช่วยส่งผ่านความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปถึง “ลูกค้า” ตัวจริงทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกัน
   read.montivory.com/2019/04/25/employee-customer-experience

  • ทำไม Work-From-Home จึงเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดการกลยุทธ์ได้ดีที่สุด:
   1. การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: การศึกษาของ Harvard Business Review พบว่ากลุ่มพนักงานที่ทำงานที่บ้านสามารถทำยอดขายรวมได้มากกว่าถึง 13.5%
   2. ลดความตึงเครียด: บริษัทสามารถหาพนักงานเข้ามาทำงานได้ง่ายกว่าบริษัททั่วไปถึง 41% พนักงานก็มีความพึงพอใจและมีความสุขกับงานมากกว่าถึงเท่าตัว
   3. ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท: ทรัพยากรในการทำงานตกเป็นภาระหน้าที่ของตัวพนักงานเอง เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่า Internet ปากกาเครื่องเขียน
   4. อาการป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป: การแพร่เชื้อหวัดสู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดการขาดงานที่มากขึ้นและส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
   5. บริษัทจ่ายเงินเดือนน้อยลง: พนักงานส่วนใหญ่ยินดีจะลดเงินเดือนของตัวเองลง 8% แลกกับการทำงานที่บ้านได้

   www.unlockmen.com/work-from-home

   1. คนลาออกบ่อย: สาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้คือ ผู้บริหารไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี มีเป้าหมายสั้น, มีวัฒนธรรมองค์กรภายในที่ไม่สามารถดึงดูดคนดีๆ ไว้ได้
   2. มีวัฒนธรรมองค์กรขัดแย้งกันเอง
   3. ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง: บรรยากาศสุด Cool, Office สุดเลิศ, Campaign โฆษณาไม่มีใครเทียบ แต่พอเข้าไปทำงานจริงกลับกลายเป็นหนังคนละม้วน
   4. เน้นคุยงานไม่เน้นทำงาน: วันๆ ผู้บริหารเอาแต่ประชุมๆ ไม่กระจายงาน ไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่าง ทวงงานทั้งๆ ที่ไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งวัน ผู้บริหารเต็มไปหมด
   5. เล่นไม่ซื่อ: ไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เอาแต่สัญญาว่าจะ Promote วันนั้นวันนี้ ควรมีการเปิดเผยสวัสดิการ หรือ Bonus ต่างๆ
   6. Bonsai: ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยจากงานที่ทำอยู่ทุกวัน หรืออาจจะโดนสั่งให้ทำงานนอกเหนือความรับผิดชอบตลอดเวลา เหมาะมากกับคนที่ไม่อยากโต
   7. ไม่มีอนาคต ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร: ไม่มีแผนอะไรเลย ไม่ว่าระยะสั้น ระยะยาว ระยะไหนๆ ถามใครในบริษัทก็ไม่มีใครรู้
   www.workventure.com/blog/บริษัท-7-แบบที่คุณไม่ควรทำงานด้วย

  • www.workventure.com/blog/top-50-companies-of-2018-workventure-เผย-50-บริษัทที่คนรุ่นใหม่สนใจที่สุดประจำปี-2018

  • การประเมินผลงานแบบ 4.0:
   การประเมินแบบปัจจุบันคือ การให้คะแนนตาม KPIs ไม่เหมาะกับ "จริต" พนักงานส่วนมาก เนื่องจากพนักงานส่วนมากอายุน้อยลงเรื่อยๆ (Gen Y) ชอบการประเมินที่เห็นผลเร็วๆ ยิ่ง Real Time ยิ่งดี พวกเขาต้องการการประเมินผลที่ช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา Trend ตอนนี้ก็จะมี:

   • การประเมินโดยวิธี 360: จะมีการประเมินแบบ Peer Review (คือการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) เพิ่มเข้ามา ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันจะเน้นการทำงานที่สอดประสานกัน (Collaborative) คล่องตัว (Agile) พยายามกำจัดการทำงานแบบตัวใครตัวมัน (Silo) คนเก่งแต่ไม่มีใครยอมรับ ไม่ใช่คนที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการ

   • การให้ Bonus เฉพาะที่ระดับองค์กรเท่านั้น: การให้ไปถึงระดับหน่วยงาน หรือบุคคลนั้น ทำให้เกิดการทำงานแบบ Silo ต่างคนต่างทำ (เพราะต้องการให้ได้ตามเป้าของตัวเองเท่านั้น) แต่ต้องมีวิธีจัดการกับพวกกาฝาก กินแรงเพื่อน เกาะเพื่อนเอา Bonus
   today.line.me/th/pc/article/การประเมินผลงานแบบ+4+0%C2%A0-B93Re0

  • www.callcentermaster.com/Article/Outsource-CallCenter-เหมาะกับธุรกิจของคุณหรือไม่.html
  • www.callcentermaster.com/Article/คำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่-CallCenter.html
  • www.callcentermaster.com/Article/SIP-Trunk-Call-Center.html
  • netway.co.th/kb/Blog/Zendesk/360002544272-มาทำความรู้จัก Zendesk กัน


  Super Productive:

  • Trick ใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด:
   เราควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเดิมอย่างไร ให้กลายเป็นคนใหม่ที่พลังเต็มร้อย พร้อมรีดทุกขีดความสามารถออกมาใช้!
   www.youtube.com/watch?v=vfPI3gTPgQc

  • แก้ปัญหา ควบคุมเวลาชีวิต คิด Idea ใหม่!:
   ปัญหาจากที่ทำงาน ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหาสุขภาพ
   ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาควบคู่กับชีวิตมนุษย์ แต่วิธีแก้ปัญหาต่างหากที่จะทำให้เรามีหรือไม่มีความสุขกับชีวิต
   จะช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้ดีขึ้น และแก้ปัญหาอย่างหลากหลายตั้งแต่เรื่องแฟนไปจนถึงเจ้านายได้!
   www.youtube.com/watch?v=Bl8nmTU9-j4

  • รวมคำตอบเรื่อง Career Path ที่คนทำงานทุกอาชีพควรรู้และนำไปปรับใช้ได้ทันที:
   Career Path คืออะไร จะช่วยให้ชีวิตและการทำงาน Productive ขึ้นได้อย่างไร
   คุยกับเจ้าของเพจ HR - The Next Gen เกี่ยวกับเรื่อง Career Path ที่มนุษย์ทำงานทุกอาชีพควรรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
   www.youtube.com/watch?v=L5GCbSwsa4A

  • 6 ประเภทความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ตัวฉุดชีวิต:
   เคยมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีที่สุด
   แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อย ติดกับดักอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ทุกข์ใจ กังวล สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง
   6 นิสัยความสัมพันธ์ที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมวิธีแก้ไขให้ชีวิตคู่ราบรื่น
   www.youtube.com/watch?v=AyCW3W47Q2Q

  • วิธี Coaching ที่ทำให้คนพัฒนา และทำงานได้เต็มขีดความสามารถ:
   Coaching คืออะไร การ Coach ที่ทำให้คนทำงาน Productive เป็นอย่างไร ทำไมเจ้านายถึงควรมีทักษะ Coaching วิธีการ Coaching ให้คนเป็นเจ้านายได้ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพพร้อมทำงานเต็มที่
   www.youtube.com/watch?v=_4vn7Jy4C3s

  • กลเม็ดในการให้ Feedback ที่ตรงเป้าและเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย:
   อาจไม่ใช่เรื่องคุ้นเคยสำหรับคนไทยเท่าไหร่ เมื่อต้องพูดคุยเพื่อให้ Feedback กับคนที่ทำงานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แต่เชื่อไหมว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของการบริหารจัดการ Teamwork และพัฒนาให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยพร้อมเพรียง รวมเคล็ดลับวิชาเรื่องการให้ Feedback ที่คนทำงานควรรู้
   www.youtube.com/watch?v=k0bzGolaNnQ
  B-)
 • 3 Comments sorted by
  • ประชุมอย่างไรให้ไม่ออกทะเล ไม่เสียเวลาทั้งวัน ไม่มีคนมานั่งเล่นมือถือ:
   เคยรู้สึกไหมในแต่ละวัน คุณหมดเวลาไปกับการประชุมมากแค่ไหน มนุษย์ Office ส่วนใหญ่ใช้เวลา 25-40% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมดไปกับการประชุม ยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ จำนวนเวลายิ่งมากขึ้นเท่านั้น เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกาทำสถิติออกมายืนยันว่ามีมูลค่าความเสียหายจากการประชุมที่ไม่เกิดประโยชน์สูงถึง 3 แสนล้านเหรียญต่อปีเลยทีเดียว รวมเคล็ดลับวิชาแก้ปัญหาให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   www.youtube.com/watch?v=yijKUMKovhQ

  • “ยากไป” “ไม่มีทาง” “เป็นไปไม่ได้” กำลังขาด Growth Mindset อยู่หรือเปล่า:
   “เราทำไม่ได้หรอก เราไม่มีความสามารถมากขนาดนั้น” เชื่อไหมว่าความคิดเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆ แต่มันสะท้อนถึงกระบวนการตั้งต้นความคิดที่คุณมีกับตัวเองที่เรียกว่า Fixed Mindset ต่างหาก ฉะนั้นถ้าอยากพัฒนาตนเอง อยากก้าวข้ามสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ การมี Growth Mindset จะเป็นตัวช่วยให้คุณเจอสิ่งนั้น รวมคำตอบเรื่อง Growth Mindset พร้อมวิธีนำไปปรับใช้
   www.youtube.com/watch?v=KRKd9jt2eTw

  • ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่คือคนที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง ด้วย Customer Centric:
   จากผลสำรวจพบว่า 85% องค์กรมักเชื่อว่าตนเองมาถูกทางแล้วในการทำบริษัทให้เป็น Customer Centric แต่กลับกันมีลูกค้าไม่ถึง 1 ใน 3 ที่คิดว่าองค์กรเหล่านั้นได้ทำตามความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง สัดส่วนความแตกต่างของตัวเลขนี้กำลังแสดงให้เห็นว่าการทำความเข้าใจลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้อย่างแน่นอน หัวใจสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
   www.youtube.com/watch?v=9LTsnOLHTpk

  • 5 คุณสมบัติของสุดยอดหัวหน้า กับวิธีรับมือมนุษย์ลูกน้องทุกรูปแบบ:
   เคยสังเกตไหม มนุษย์ Office เกือบ 100% มักมี Group Line แยกที่ไม่รวมหัวหน้า จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่คนลาออกส่วนใหญ่มาจากหัวหน้า หัวหน้าไม่ปลื้ม หัวหน้าลำเอียง หัวหน้าไม่ให้ความสำคัญ แต่ในอีกมุมหนึ่ง การเป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน โดยเฉพาะหัวหน้ามือใหม่ที่ยังวางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ขึ้นมาเป็นสุดยอดหัวหน้า ชวน Host Podcast รายการ คำนี้ดีและ Director of Podcast ของ THE STANDARD มาคุยสารพัดข้อคิดรีดศักยภาพของคนเป็นหัวหน้า
   www.youtube.com/watch?v=q2Y5f_6g0Sc

  • Agile ไม่ได้เหมาะกับทุกบริษัท แต่คนทำงานต้องเข้าใจให้ชัดว่ามันคืออะไร:
   ในยุคนี้มีศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานเกิดขึ้นมากมาย Agile เป็นหนึ่งคำค้นหายอดฮิต ที่องค์กรส่วนใหญ่อยากทดลองนำมาใช้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าความหมายที่แท้จริงของ Agile คืออะไร เหมาะสำหรับองค์กรแบบไหน และจะทำให้เกิดผลอย่างไรกับทีม คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile และ CTO แห่ง Wisesight
   www.youtube.com/watch?v=xsqa-lID_FQ

  • เขียนโมเดลธุรกิจให้เป็น เพราะบริษัทส่วนใหญ่ล้วนประสบความสำเร็จด้วยโมเดลธุรกิจ:
   งานวิจัยของ Harvard Business Review กล่าวไว้ว่า ความสำเร็จของธุรกิจทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ ไม่ได้มาจากเรื่อง Digital หรือ Technology เป็นหลัก แต่มาจากโมเดลธุรกิจที่ถูกต้องต่างหาก เล่าถึง Business Model Canvas และ Case ตัวอย่างการนำไปปรับใช้
   www.youtube.com/watch?v=32wZKSl_Tm0

  • คนทำงานยุคใหม่ต้องรู้เรื่อง Data เก็บทำไม เก็บอย่างไร เก็บแล้วได้อะไร:
   เพราะ Data คือหัวใจสำคัญในการพาองค์กรไปเรียนรู้มิติใหม่ของธุรกิจในมุมที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ใครๆ ก็อยากใช้ Data อยากเริ่มต้นเก็บฐานข้อมูล อยากนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ แต่กลับมีเพียงคนไม่กี่กลุ่มที่เชี่ยวชาญและเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ต่อได้จริง คุยกับ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group เกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อเรื่อง Data ที่คนทำงานยุคใหม่ควรรู้
   www.youtube.com/watch?v=V4IEzI5kCPE

  • สื่อสารถูกกลุ่ม ขายของถูกคน ตาม Trend ให้ทัน เพราะลูกค้าไปไกลแล้ว:
   การหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทำอย่างไร พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนไปแค่ไหน และมี Trend อะไรอีกบ้างที่คนทำธุรกิจควรเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ทันที คุยกับ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group
   www.youtube.com/watch?v=OaFDUC2UY14

  • 7 วิธีคิดและตัดสินใจไม่ให้โดนตัวเลขหลอก สำหรับคนลงทุน ทำงาน สร้างธุรกิจ:
   ถ้าพูดถึงเรื่อง Financial Sense ทุกคนคงนึกถึงเรื่องตัวเลขและการคำนวณ ซึ่งเป็นเรื่องชวนปวดหัว บางคนอาจถึงกับส่ายหน้า เพราะไม่เก่ง ไม่ชอบ ไม่เอา ไม่อยากรู้ แต่จริงๆ แล้วเรื่องพวกนี้มีความสำคัญกับทุกคนในหลายแง่มุม บางคนอาจต้องใช้ในการทำงาน สร้างธุรกิจ ซื้อหุ้น ออมเงิน หรือลงทุนในกองทุนต่างๆ เล่าถึง 7 วิธีคิดและตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องตัวเลขมาหลอกเรา
   www.youtube.com/watch?v=mA2tZZE8uLI

  • Introvert กับ Extrovert บุคลิกภาพที่ต่างกันส่งผลกับการทำงานและใช้ชีวิตอย่างไร:
   เมื่อพูดถึงคำว่า Introvert บางคนอาจเข้าใจว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่สุงสิงสังสรรค์ ทำตัวแปลกแยกจากคนหมู่มาก หรือมักเศร้าหม่นอยู่ตลอดเวลา ไปจนถึงต่อต้านสังคม (Antisocial) ซึ่งไม่ใช่ความจริงเสียทั้งหมด เพราะหลายอย่างที่การเป็น Introvert กลับให้ข้อดีและทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่าง Productive หากรู้จักพัฒนาตนเองได้ถูกต้อง คุยกับ ผู้ก่อตั้ง Mind Center Thailand และผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ Ideo Empowerment
   www.youtube.com/watch?v=bfqMf44Ajp0

  • Fasting นอน บริหารเวลา ทักษะหัวหน้า ตอบคำถามจากคนฟังใน Season แรก:
   Podcast รายการ Super Productive เดินทางมาถึง Episode สุดท้ายใน Season แรก รวมทุกคำถามจาก Fan รายการ ทั้งเรื่องกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การแก้ปัญหา และอื่นๆ อีกมาก พร้อมคำตอบที่สามารถนำไปปรับใช้จริง
   www.youtube.com/watch?v=kHyziOX5VcA


  Super Productive Special:

  • เปลี่ยนจาก 'คนบ้านรกยุ่งเหยิง' สู่ 'คนบ้านสวยน่าอยู่' ด้วยวิธีแบบ Marie Kondo:
   “ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียว” จริงหรือ ตอบคำถามนี้โดย Readery ลองจัดบ้านตามแบบฉบับของ Kondo Marie จนพบความเปลี่ยนแปลงมากมาย Share ประสบการณ์ความรู้แบบถึงน้ำถึงเนื้อ ความต่างระหว่างก่อนจัดกับหลังจัด Checklist ว่าถึงเวลาต้องจัดบ้านแล้วหรือยัง หัวใจการจัดบ้านแบบ Konmari คืออะไร การจัดบ้านจะช่วยให้ชีวิต Productive ขึ้นจริงไหม
   www.youtube.com/watch?v=gtipIr5knqg

  • เปลี่ยนตัวเองจาก 'คนใช้เงินเดือนชนเดือน' สู่ 'คนเก็บเงินล้านแรกได้สำเร็จ':
   ชวน The Money Coach มาให้แนวทางสำหรับคนที่อยากเก็บเงินล้านได้สักที ต้องถามอะไรตัวเองบ้างก่อนเก็บเงินล้าน พฤติกรรม หรือ Mindset แบบไหนที่ควรปรับเปลี่ยน ต้องใช้เครื่องมือและมีความรู้อะไรบ้างในการลงทุน ที่สำคัญ เก็บเงินได้จะช่วยให้ชีวิต Productive ขึ้นอย่างไร Series พิเศษ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนใหม่ในทุกมิติ
   www.youtube.com/watch?v=_hwP8dyzM3o

  • เปลี่ยนตัวเองจาก 'คนยุ่งไม่มีเวลา' เป็น 'คนที่บริหารเวลาอย่างมีคุณภาพ':
   อะไรคือกับดักที่ทำให้เวลา 24 ชั่วโมงต่อวันมันไม่เคยพอ เราจะค้นหาเป้าหมายเพื่อบริหารเวลาได้อย่างไร ระหว่างงานกับชีวิต Balance เวลาอย่างไรให้มีคุณภาพ
   ชวนอาจารย์ นักเขียน นักอ่าน เจ้าของ Podcast Nopadol’s Story มาให้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการเวลาในแง่มุมที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน
   www.youtube.com/watch?v=G2JM0yAykt0

  • เปลี่ยนจาก ‘คนนอนดึกตื่นสาย’ เป็น ‘คนตื่นเช้าออกกำลังกาย’:
   ทำไมการตื่นเช้าออกมาวิ่งถึงเป็นเรื่องยาก ถ้าอยากทำให้ได้จริงต้องใช้วิธีคิดและ Technique อะไร
   ชวนเจ้าของ Page และ Podcast ‘แปดบรรทัดครึ่ง’ มา Share ประสบการณ์จริงหลังจากตื่นเช้ามาวิ่งได้เป็นประจำ เขาได้อะไรจากการวิ่ง
   www.youtube.com/watch?v=sw-FiRxvLYE

  • เปลี่ยนจาก 'คนสื่อสารไม่เป็น' เป็น 'คนที่สื่อสารได้ตรงจุดและจริงใจ':
   ถ้าไม่ฝึกเรื่องการสื่อสาร เหมือนนั่งอยู่ข้างๆ ความรุนแรงที่รอวันให้เกิดเรื่องหรือปัญหาที่ใหญ่โต
   ชวนผู้ก่อตั้ง Mind Center Thailand และผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ Ideo Empowerment มาให้คำแนะนำเรื่องการสื่อสาร เพื่อปรับใช้กับการทำงานให้ Productive และเกิดประโยชน์
   www.youtube.com/watch?v=pJQLIH7PdMo

  B-)

 • Mission To The Moon:

  1. 7 Technique ที่ช่วยให้ธุรกิจไม่ล่มสลาย:
   เช่น การเท่าทันคู่แข่ง การไม่หยุดพัฒนาตัวเอง การดูแลพนักงาน พร้อมตัวอย่าง Case ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Starbucks, Uber, Apple, ฯลฯ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของ Brand ศรีจันทร์
   www.youtube.com/watch?v=v97jeB4zdtEf
   Good company will train their employees to be able to leave some day, but treat them so well that they want to stay.

  2. ประสบความสำเร็จแบบ "คนขี้เกียจ" ทำยังไง?:
   ใครว่าขี้เกียจแล้วไม่ดี!! จริงๆ ขี้เกียจก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะ มาติดตามรับฟัง 10 เคล็ดลับ การทำงานแบบคนขี้เกียจ และตัวอย่างการทำงาน และธุรกิจที่เข้าใจความขี้เกียจของลูกค้าจนประสบความสำเร็จ
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep2

  3. เคล็ดลับการ Present แบบมืออาชีพ:
   9 เคล็ดลับในการ Present แบบมืออาชีพ ซึ่งนำไปปรับใช้ได้ ทั้งในการ Present ภายในองค์กร การขายงานลูกค้า การสมัครงาน หรือการพูดต่อสาธารณะ โดยรวบรวม Technique มาจากเวที TED Talk บทความต่างๆ และประสบการณ์ตรง
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep3

  4. ลักษณะของพนักงาน "ดาวรุ่ง" (Rising Star):
   คนที่โดดเด่นในองค์กร หรือที่เรียกว่า "ดาวรุ่ง" นั้น เขามีลักษณะหรือคุณสมบัติอะไรบ้าง และทำไมคุณสมบัติเหล่านี้ถึงทำให้พนักงานเหล่านี้ประสบความสำเร็จ
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep4

  5. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience):
   ผ่าน 4 ขั้นตอน พร้อมกับตัวอย่าง Case ต่างๆ เช่น MK Suki, Uniqlo, Virgin Airlines, ฯลฯ
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep5
   www.theatlantic.com/business/archive/2015/03/people-who-use-firefox-or-chrome-are-better-employees/387781
   www.bluleadz.com/blog/companies-with-the-best-customer-service

  6. Technique การตลาดโดยใช้หลักจิตวิทยา Social Proof:
   Technique 5 แบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญ การใช้คนดัง การใช้ Review โดยผู้ใช้ การอ้างคนจำนวนมาก หรือการใช้คำบอกเล่าของเพื่อนหรือคนใกล้ตัว
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep6

  7. งานที่คุณทำใช่คุณไหม?:
   It's not the days in your life, but the life in your days that counts. - Brian White
   มันไม่ใช่จำนวนวันในชีวิตของคุณ แต่มันคือการใช้ชีวิตในวันทั้งหลายของคุณต่างหากที่นับได้
   soundcloud.com/missiontothemoon/7a-1

  8. Motivation มาจากไหน?:
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep-8-motivation

  9. ลูกค้าอยากได้อะไรกันแน่:
   สิ่งที่เราทำอยู่เป็นเรื่องที่ลูกค้าอยากได้จริงๆ รึเปล่า?
   Don't ask 'what else can we make?' but ask 'what else can we do for our customers?" - Kotler
   อย่าถามว่า “เราทำอะไรอย่างอื่นได้อีก?” แต่ให้ถามว่า “เราทำอะไรอย่างอื่นเพื่อลูกค้าได้อีก?”
   People don't want to buy a quarter-inch drill, they want a quarter-inch hole. - Levitt
   ลูกค้าไม่ได้ต้องการสว่าน 1/4 นิ้ว แต่พวกเขาต้องการรู 1/4 นิ้วต่างหาก
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep-9

  10. Life Plan:
   Knowing yourself is the beginning of all wisdom. - Aristotle
   การรู้จักตัวเองคือจุดเริ่มต้นของความรู้ทั้งมวล
   Often people attempt to live their lives backwards, they try to have more things or more money in order to do more of what they want so that they will be happier. The way it actually works is the reverse. You must first be who you really are then do what you need to do in order to have what you want. - Margaret
   บ่อยครั้งที่ผู้คนพยายามใช้ชีวิตย้อนหลัง พวกเขาพยายามที่จะมีสิ่งของมากขึ้นหรือเงินมากขึ้น เพื่อทำสิ่งที่พวกเขาต้องการมากขึ้น เพื่อให้พวกเขามีความสุขมากขึ้น วิธีที่ใช้งานได้จริงคือสิ่งที่ตรงกันข้าม ก่อนอื่นคุณต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อน จากนั้นทำสิ่งที่คุณต้องทำ แล้วจะได้สิ่งที่อยากได้ตามมาเอง
   Human Values:
   1. Family happiness - ความสุขในครอบครัว
   2. Self respect - ความภาคภูมิใจในตัวเอง
   3. Generosity - ความเอื้ออาทร
   4. Competitiveness - ความสามารถในการแข่งขัน
   5. Recognition - ได้รับการยอมรับ
   6. Wisdom - ความฉลาด
   7. Friendship - มิตรภาพ
   8. Advancement - ความก้าวหน้า
   9. Spirituality - จิตวิญญาณ
   10. Affection - ความรัก
   11. Health - สุขภาพ
   12. Loyalty - ความจงรักภักดี
   13. Cooperation - ความร่วมมือ
   14. Responsibility - ความรับผิดชอบ
   15. Culture - วัฒนธรรม
   16. Adventure - การผจญภัย
   17. Fame - ชื่อเสียง
   18. Inner harmony - ความสงบในจิตใจ
   19. Achievement - ความสำเร็จ
   20. Involvement - การมีส่วนร่วม
   21. Order - มีระเบียบวินัย
   22. Wealth - ความมั่งคั่ง
   23. Economic security - ความมั่นคงทางการเงิน
   24. Creativity - ความคิดสร้างสรรค์
   25. Energy - มีพลัง
   26. Pleasure - ความสุข
   27. Integrity - ความซื่อสัตย์
   28. Freedom - เสรีภาพ
   29. Power - อำนาจ
   30. Personal development - การพัฒนาตัวเอง
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep-10-life-plan

  11. Idea มาจากไหน:
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep-11

  12. .
  13. .
  14. .
  15. .
  16. .
  17. .
  18. .
  19. .
  20. .
  21. .
  22. .

  B-)
 • คำนี้ดี:

  • เราต้องรู้ศัพท์กี่คำถึงจะเก่งภาษาอังกฤษ?:
   www.youtube.com/watch?v=iFNp69ZHu80

  1. ลงท้ายอะไรก็ได้ แต่ขอให้ขึ้นต้นด้วย 'แม่':
   www.youtube.com/watch?v=4NhlwohYwyk

  2. No-brainer ไม่ใช่คำด่า และ Lover ก็ไม่ได้ Romantic อย่างที่คิด! คำภาษาอังกฤษที่หน้าตาชวนให้แปลผิด:
   www.youtube.com/watch?v=kGiMd-4F4EI

  3. คุยกันเรื่องคำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษจากข่าวหมูป่า Academy และ Elon Musk:
   www.youtube.com/watch?v=DRkvWDvEUhw

  4. คำเดียวจบ ไม่พูดเยอะเจ็บคอ พูดน้อยต่อยหนัก พูดแค่คำเดียวก็ Get:
   www.youtube.com/watch?v=_ORurGkr2MI

  5. ศัพท์ Over จาก Meryl Streep:
   www.youtube.com/watch?v=BGQj9xpNNl4

  6. คำไหนไม่ควรพูด คำไหนน่าพูด ตอนสัมภาษณ์งาน:
   ครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานคือการเตรียมตัว อย่างน้อยเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ ต้องมีการเก็งข้อสอบ ต้องซ้อมตอบคำถาม และถ้ายังไม่รู้ว่าจะพูดอะไร อย่างน้อย รู้เสียหน่อยว่า ‘ไม่ควรพูดอะไร’ ก็ยังดี
   www.youtube.com/watch?v=Y7g0Veo76cM

  7. หนึ่งประโยคมี 7 คำ เน้นเสียง 7 จุด ได้ 7 ความหมาย:
   “I didn’t say we should kill him!” การเน้นเสียง มันสำคัญจริงๆ stress ผิดชีวิตเปลี่ยนทันที จับฆาตกรผิดตัวกันเลยทีเดียว
   www.youtube.com/watch?v=vGYrqNuS-vA

  8. หนึ่งสถานการณ์ หนึ่งความหมาย พูดได้ตั้งหลายอย่าง:
   การสามารถใช้สำนวนหลากหลายมันดีตรงที่ทำให้คำพูดของเรามีสีสัน และสำหรับคนที่จะไปสอบ Speaking Test ของ IELTS การ Show คลังศัพท์และสำนวนเป็นเรื่องจำเป็นมากเลยนะ
   www.youtube.com/watch?v=Jq6ZFxcRsvc

  9. หมูหมากาไก่: ศัพท์สำนวนสัตว์ๆ:
   ศัพท์หมู ศัพท์หมา ศัพท์กา และศัพท์ไก่ ง่ายๆ แต่เอาไปใช้ได้จริง (ส่วนใหญ่เป็นคำด่า อย่าเอาไปใช้พูดเลย แต่รู้จักเอาไว้เผื่อใครมาแอบร้ายใส่จะได้รู้ทันก็แล้วกัน)
   www.youtube.com/watch?v=b0Kzdiq-Rig

  10. เจอคำยากเยอะเกินไปในหนังสือที่อยากอ่าน จะเลิกหรือลุยต่อดี?:
   บ้างก็บอกว่า ดีสิ การพยายามอ่านอะไรที่ยากกว่า Level
   ของเรานิดนึงจะช่วยให้เก่งภาษาขึ้นพรวดพราด แต่บ้างก็บอกว่า ถ้าต้องอ่านสามคำเปิด Dict หนึ่งคำสลับกันไปทั้งเล่ม
   นี่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกเหรอ น่าคิด
   www.youtube.com/watch?v=G7d7K6MP544

  11. คำไหนที่ไม่ควรใช้กับลูกค้า:
   Do’s and Don’ts ของคนบริการ สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำ ควรพูด และไม่ควรพูด ถ้าอยู่ใน Service Industry ถ้างานต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า ลูกค้า ในทุกรูปแบบ
   www.youtube.com/watch?v=GHo71eGu4Qw

  12. มารัวลิ้น ปลิ้นปาก ออกเสียงศัพท์อ่านยากกันเถอะ:
   ขอยืนยันว่า Pronunciation นั้นเป็นเรื่องที่ฝึกกันให้ดีงามได้ ขอให้ทำไปบ่อยๆ เถอะ แล้วเดี๋ยวริมฝีปาก ลิ้น ฟัน เพดานปาก และกระพุ้งแก้มของเราจะเริ่มกลายสัญชาติเป็นอวัยวะสองภาษาเองแหละในที่สุด
   www.youtube.com/watch?v=nLgOYY4M0k4

  13. คำที่ภาษาอังกฤษไปยืมจากภาษาอื่นมาใช้ Loanwords:
   ราวกับว่าศัพท์ในภาษาอังกฤษมีไม่พอให้เราท่อง จึงต้องไปขอยืมมาเพิ่มจากกรีก จีน ฮินดี และอิตาลีต่างๆ ไปอีก! Extravaganza!
   www.youtube.com/watch?v=8StZHdW7Ce4

  14. “ใครๆ ก็พูดภาษาอังกฤษเก่งได้ทั้งนั้น”:
   ชวนมาฟังรายการ We Need To Talk อีกครั้งแบบชำแหละแกะศัพท์ ดึงคำและสำนวนที่ควรรู้ควรใช้ออกมาให้ฟังกันง่ายๆ ไม่มีตกหล่น แถมข้อคิดในการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษจาก หนึ่งในอาจารย์สอนภาษาผู้เป็นที่รู้จักมากที่สุดในสยามประเทศ
   www.youtube.com/watch?v=m521vkqyxGA

  15. เลิกเถียงกันได้แล้ว มันอ่านได้ทั้ง 2 แบบนั่นแหละ!:
   ที่จริงคำพวกนี้ดีนะ เพราะอ่านยังไงก็ไม่ผิด ‘Potato’, ‘Tomato’, ‘Vitamin’! และมีอีกมากมาย
   www.youtube.com/watch?v=Y4vSrwjTrCo
  B-)