พัฒนาองค์กร & บุคลากร
  • การฝึกอบรมพนักงานสำคัญอย่างไร:
   1. สร้างกำลังใจและทัศนคติที่ดีในการทำงาน
   2. เพิ่มทักษะในหน้าที่การงาน
   3. ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

   จะเห็นได้ว่าประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องนั้นมีมากมาย ซึ่งมีความสำคัญที่องค์กรธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลายองค์กรเริ่มนำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Key Performance Indicators - KPIs) มาใช้ ควรมีการนำโอกาสในการฝึกอบรมมาเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดด้วย เพื่อกระตุ้นให้องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
   pplearnonline.com/การฝึกอบรมพนักงานสำคัญ

  • "คน" คือตัวแปรสำคัญที่จะสร้างความแตกต่างให้องค์กร:

   แต่ตราบใดที่ HR ยังไม่เปลี่ยน Mindset จาก PtB (Please-the-Boss) เป็น CtE (Close-to-Employee) HR ก็ยังคงเป็น Executive Messenger ต่อไป แม้พยายามอยากจะเป็น Business Enabler มากแค่ไหนก็ตาม

   การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience: CX) คือหัวใจของ Business Transformation เราก็ไม่ควรลืมความเป็นจริงที่ว่า หากพนักงานไม่มีประสบการณ์ (Employee Experience: EX) ที่ดีก่อน ก็คงยากที่พนักงานจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ พนักงานที่มีประสบการณ์ที่ดีกับองค์กรจะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงและโอกาสที่คิดจะเปลี่ยนงานต่ำกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานอื่นๆ

   เข้าใจพนักงานในมุมมองเดียวกับที่เข้าใจลูกค้า ปฏิบัติต่อพนักงานเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติต่อลูกค้า!!!

   ใน Disruptive World ประสบการณ์ของพนักงานคือความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
   pplearnonline.com/คน-คือตัวแปรสำคัญที่จะส

  • ไม่มีพนักงาน ย่อมไม่มีประสบการณ์ให้ลูกค้า:

   นอกเหนือจาก Technology “พนักงาน” เปรียบเสมือน “คำตอบ” สำคัญอีกข้อหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ

   เลิกมอง “พนักงาน” เป็นค่าใช้จ่าย

   หากองค์กรลองปรับทัศนะมุมมองที่มีต่อพนักงานใหม่ โดยมองว่า พวกเขาเหล่านี้ก็เป็นเสมือน “ลูกค้า” คนหนึ่งที่มีความคาดหวังถึงการได้รับประสบการณ์ที่ดีจากองค์กรเช่นกัน พวกเขาก็จะกลายเป็น “ผู้มอบ” ประสบการณ์ที่ดีกลับคืนไปให้กับองค์กร รวมถึงช่วยส่งผ่านความรู้สึกและประสบการณ์ที่ดีเหล่านั้นไปถึง “ลูกค้า” ตัวจริงทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกัน
   read.montivory.com/2019/04/25/employee-customer-experience

  • ทำไม Work-From-Home จึงเป็นรูปแบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพและจัดการกลยุทธ์ได้ดีที่สุด:
   1. การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: การศึกษาของ Harvard Business Review พบว่ากลุ่มพนักงานที่ทำงานที่บ้านสามารถทำยอดขายรวมได้มากกว่าถึง 13.5%
   2. ลดความตึงเครียด: บริษัทสามารถหาพนักงานเข้ามาทำงานได้ง่ายกว่าบริษัททั่วไปถึง 41% พนักงานก็มีความพึงพอใจและมีความสุขกับงานมากกว่าถึงเท่าตัว
   3. ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท: ทรัพยากรในการทำงานตกเป็นภาระหน้าที่ของตัวพนักงานเอง เช่น ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่า Internet ปากกาเครื่องเขียน
   4. อาการป่วยไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอีกต่อไป: การแพร่เชื้อหวัดสู่เพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดการขาดงานที่มากขึ้นและส่งผลต่อรายได้ของบริษัท
   5. บริษัทจ่ายเงินเดือนน้อยลง: พนักงานส่วนใหญ่ยินดีจะลดเงินเดือนของตัวเองลง 8% แลกกับการทำงานที่บ้านได้

   www.unlockmen.com/work-from-home

   1. คนลาออกบ่อย: สาเหตุที่อาจจะเป็นไปได้คือ ผู้บริหารไม่มีความเป็นผู้นำที่ดี มีเป้าหมายสั้น, มีวัฒนธรรมองค์กรภายในที่ไม่สามารถดึงดูดคนดีๆ ไว้ได้
   2. มีวัฒนธรรมองค์กรขัดแย้งกันเอง
   3. ข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง: บรรยากาศสุด Cool, Office สุดเลิศ, Campaign โฆษณาไม่มีใครเทียบ แต่พอเข้าไปทำงานจริงกลับกลายเป็นหนังคนละม้วน
   4. เน้นคุยงานไม่เน้นทำงาน: วันๆ ผู้บริหารเอาแต่ประชุมๆ ไม่กระจายงาน ไม่ตัดสินใจอะไรสักอย่าง ทวงงานทั้งๆ ที่ไม่ได้ให้ทำอะไรทั้งวัน ผู้บริหารเต็มไปหมด
   5. เล่นไม่ซื่อ: ไม่มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เอาแต่สัญญาว่าจะ Promote วันนั้นวันนี้ ควรมีการเปิดเผยสวัสดิการ หรือ Bonus ต่างๆ
   6. Bonsai: ไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเลยจากงานที่ทำอยู่ทุกวัน หรืออาจจะโดนสั่งให้ทำงานนอกเหนือความรับผิดชอบตลอดเวลา เหมาะมากกับคนที่ไม่อยากโต
   7. ไม่มีอนาคต ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไร: ไม่มีแผนอะไรเลย ไม่ว่าระยะสั้น ระยะยาว ระยะไหนๆ ถามใครในบริษัทก็ไม่มีใครรู้
   www.workventure.com/blog/บริษัท-7-แบบที่คุณไม่ควรทำงานด้วย

  • www.workventure.com/blog/top-50-companies-of-2018-workventure-เผย-50-บริษัทที่คนรุ่นใหม่สนใจที่สุดประจำปี-2018

  • การประเมินผลงานแบบ 4.0:
   การประเมินแบบปัจจุบันคือ การให้คะแนนตาม KPIs ไม่เหมาะกับ "จริต" พนักงานส่วนมาก เนื่องจากพนักงานส่วนมากอายุน้อยลงเรื่อยๆ (Gen Y) ชอบการประเมินที่เห็นผลเร็วๆ ยิ่ง Real Time ยิ่งดี พวกเขาต้องการการประเมินผลที่ช่วยเขาในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา Trend ตอนนี้ก็จะมี:

   • การประเมินโดยวิธี 360: จะมีการประเมินแบบ Peer Review (คือการประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) เพิ่มเข้ามา ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะวัฒนธรรมองค์กรปัจจุบันจะเน้นการทำงานที่สอดประสานกัน (Collaborative) คล่องตัว (Agile) พยายามกำจัดการทำงานแบบตัวใครตัวมัน (Silo) คนเก่งแต่ไม่มีใครยอมรับ ไม่ใช่คนที่องค์กรสมัยใหม่ต้องการ

   • การให้ Bonus เฉพาะที่ระดับองค์กรเท่านั้น: การให้ไปถึงระดับหน่วยงาน หรือบุคคลนั้น ทำให้เกิดการทำงานแบบ Silo ต่างคนต่างทำ (เพราะต้องการให้ได้ตามเป้าของตัวเองเท่านั้น) แต่ต้องมีวิธีจัดการกับพวกกาฝาก กินแรงเพื่อน เกาะเพื่อนเอา Bonus
   today.line.me/th/pc/article/การประเมินผลงานแบบ+4+0%C2%A0-B93Re0


  Super Productive:

  • Trick ใช้ได้จริงตั้งแต่เข้านอนยันหมดวัน ที่ทำให้ชีวิต Productive รอบด้านที่สุด:
   เราควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเดิมอย่างไร ให้กลายเป็นคนใหม่ที่พลังเต็มร้อย พร้อมรีดทุกขีดความสามารถออกมาใช้!
   www.youtube.com/watch?v=vfPI3gTPgQc

  • แก้ปัญหา ควบคุมเวลาชีวิต คิด Idea ใหม่!:
   ปัญหาจากที่ทำงาน ปัญหาความรัก ปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่องเงิน ปัญหาสุขภาพ
   ปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาควบคู่กับชีวิตมนุษย์ แต่วิธีแก้ปัญหาต่างหากที่จะทำให้เรามีหรือไม่มีความสุขกับชีวิต
   จะช่วยให้คุณควบคุมชีวิตได้ดีขึ้น และแก้ปัญหาอย่างหลากหลายตั้งแต่เรื่องแฟนไปจนถึงเจ้านายได้!
   www.youtube.com/watch?v=Bl8nmTU9-j4

  • รวมคำตอบเรื่อง Career Path ที่คนทำงานทุกอาชีพควรรู้และนำไปปรับใช้ได้ทันที:
   Career Path คืออะไร จะช่วยให้ชีวิตและการทำงาน Productive ขึ้นได้อย่างไร
   คุยกับเจ้าของเพจ HR - The Next Gen เกี่ยวกับเรื่อง Career Path ที่มนุษย์ทำงานทุกอาชีพควรรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
   www.youtube.com/watch?v=L5GCbSwsa4A

  • 6 ประเภทความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ตัวฉุดชีวิต:
   เคยมีงานวิจัยกล่าวไว้ว่า คนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่มีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีที่สุด
   แต่ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อย ติดกับดักอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข ทุกข์ใจ กังวล สูญเสียความมั่นใจ ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง
   6 นิสัยความสัมพันธ์ที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมวิธีแก้ไขให้ชีวิตคู่ราบรื่น
   www.youtube.com/watch?v=AyCW3W47Q2Q

  • วิธี Coaching ที่ทำให้คนพัฒนา และทำงานได้เต็มขีดความสามารถ:
   Coaching คืออะไร การ Coach ที่ทำให้คนทำงาน Productive เป็นอย่างไร ทำไมเจ้านายถึงควรมีทักษะ Coaching วิธีการ Coaching ให้คนเป็นเจ้านายได้ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพพร้อมทำงานเต็มที่
   www.youtube.com/watch?v=_4vn7Jy4C3s

  • กลเม็ดในการให้ Feedback ที่ตรงเป้าและเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย:
   อาจไม่ใช่เรื่องคุ้นเคยสำหรับคนไทยเท่าไหร่ เมื่อต้องพูดคุยเพื่อให้ Feedback กับคนที่ทำงานร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา แต่เชื่อไหมว่าการแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้ กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของการบริหารจัดการ Teamwork และพัฒนาให้องค์กรเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยพร้อมเพรียง รวมเคล็ดลับวิชาเรื่องการให้ Feedback ที่คนทำงานควรรู้
   www.youtube.com/watch?v=k0bzGolaNnQ

  • ประชุมอย่างไรให้ไม่ออกทะเล ไม่เสียเวลาทั้งวัน ไม่มีคนมานั่งเล่นมือถือ:
   เคยรู้สึกไหมในแต่ละวัน คุณหมดเวลาไปกับการประชุมมากแค่ไหน มนุษย์ Office ส่วนใหญ่ใช้เวลา 25-40% ของชั่วโมงทำงานทั้งหมดไปกับการประชุม ยิ่งตำแหน่งสูงเท่าไหร่ จำนวนเวลายิ่งมากขึ้นเท่านั้น เรื่องนี้เป็นปัญหาระดับชาติถึงขั้นที่สหรัฐอเมริกาทำสถิติออกมายืนยันว่ามีมูลค่าความเสียหายจากการประชุมที่ไม่เกิดประโยชน์สูงถึง 3 แสนล้านเหรียญต่อปีเลยทีเดียว รวมเคล็ดลับวิชาแก้ปัญหาให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
   www.youtube.com/watch?v=yijKUMKovhQ
  B-)
 • 2 Comments sorted by
  • “ยากไป” “ไม่มีทาง” “เป็นไปไม่ได้” คุณกำลังขาด Growth Mindset อยู่หรือเปล่า:
   “เราทำไม่ได้หรอก
   เราไม่มีความสามารถมากขนาดนั้น”
   เชื่อไหมว่าความคิดเหล่านี้ไม่ได้แสดงให้เห็นว่าคุณไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้จริงๆ
   แต่มันสะท้อนถึงกระบวนการตั้งต้นความคิดที่คุณมีกับตัวเองที่เรียกว่า
   Fixed Mindset ต่างหาก ฉะนั้นถ้าอยากพัฒนาตนเอง
   อยากก้าวข้ามสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ การมี Growth Mindset
   จะเป็นตัวช่วยให้คุณเจอสิ่งนั้น รวมคำตอบเรื่อง Growth Mindset
   พร้อมวิธีนำไปปรับใช้
   www.youtube.com/watch?v=KRKd9jt2eTw

  • ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า แต่คือคนที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง ด้วย Customer Centric:
   จากผลสำรวจพบว่า 85% องค์กรมักเชื่อว่าตนเองมาถูกทางแล้วในการทำบริษัทให้เป็น Customer Centric แต่กลับกันมีลูกค้าไม่ถึง 1 ใน 3 ที่คิดว่าองค์กรเหล่านั้นได้ทำตามความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง สัดส่วนความแตกต่างของตัวเลขนี้กำลังแสดงให้เห็นว่าการทำความเข้าใจลูกค้าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้อย่างแน่นอน หัวใจสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
   www.youtube.com/watch?v=9LTsnOLHTpk

  • 5 คุณสมบัติของสุดยอดหัวหน้า กับวิธีรับมือมนุษย์ลูกน้องทุกรูปแบบ:
   เคยสังเกตไหม มนุษย์ Office เกือบ 100% มักมี Group Line แยกที่ไม่รวมหัวหน้า จากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่คนลาออกส่วนใหญ่มาจากหัวหน้า หัวหน้าไม่ปลื้ม หัวหน้าลำเอียง หัวหน้าไม่ให้ความสำคัญ แต่ในอีกมุมหนึ่ง การเป็นหัวหน้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน โดยเฉพาะหัวหน้ามือใหม่ที่ยังวางตัวไม่ถูก ไม่รู้ว่าควรพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ขึ้นมาเป็นสุดยอดหัวหน้า ชวน Host Podcast รายการ คำนี้ดีและ Director of Podcast ของ THE STANDARD มาคุยสารพัดข้อคิดรีดศักยภาพของคนเป็นหัวหน้า
   www.youtube.com/watch?v=q2Y5f_6g0Sc

  • Agile ไม่ได้เหมาะกับทุกบริษัท แต่คนทำงานต้องเข้าใจให้ชัดว่ามันคืออะไร:
   ในยุคนี้มีศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการทำงานเกิดขึ้นมากมาย Agile เป็นหนึ่งคำค้นหายอดฮิต ที่องค์กรส่วนใหญ่อยากทดลองนำมาใช้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าความหมายที่แท้จริงของ Agile คืออะไร เหมาะสำหรับองค์กรแบบไหน และจะทำให้เกิดผลอย่างไรกับทีม คุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Agile และ CTO แห่ง Wisesight
   www.youtube.com/watch?v=xsqa-lID_FQ

  • เขียนโมเดลธุรกิจให้เป็น เพราะบริษัทส่วนใหญ่ล้วนประสบความสำเร็จด้วยโมเดลธุรกิจ:
   งานวิจัยของ Harvard Business Review กล่าวไว้ว่า ความสำเร็จของธุรกิจทั้งยุคเก่าและยุคใหม่ ไม่ได้มาจากเรื่อง Digital หรือ Technology เป็นหลัก แต่มาจากโมเดลธุรกิจที่ถูกต้องต่างหาก เล่าถึง Business Model Canvas และ Case ตัวอย่างการนำไปปรับใช้
   www.youtube.com/watch?v=32wZKSl_Tm0

  • คนทำงานยุคใหม่ต้องรู้เรื่อง Data เก็บทำไม เก็บอย่างไร เก็บแล้วได้อะไร:
   เพราะ Data คือหัวใจสำคัญในการพาองค์กรไปเรียนรู้มิติใหม่ของธุรกิจในมุมที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ใครๆ ก็อยากใช้ Data อยากเริ่มต้นเก็บฐานข้อมูล อยากนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ แต่กลับมีเพียงคนไม่กี่กลุ่มที่เชี่ยวชาญและเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ต่อได้จริง คุยกับ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group เกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อเรื่อง Data ที่คนทำงานยุคใหม่ควรรู้
   www.youtube.com/watch?v=V4IEzI5kCPE

  • สื่อสารถูกกลุ่ม ขายของถูกคน ตาม Trend ให้ทัน เพราะลูกค้าไปไกลแล้ว:
   การหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทำอย่างไร พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้เปลี่ยนไปแค่ไหน และมี Trend อะไรอีกบ้างที่คนทำธุรกิจควรเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ทันที คุยกับ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group
   www.youtube.com/watch?v=OaFDUC2UY14

  • 7 วิธีคิดและตัดสินใจไม่ให้โดนตัวเลขหลอก สำหรับคนลงทุน ทำงาน สร้างธุรกิจ:
   ถ้าพูดถึงเรื่อง Financial Sense ทุกคนคงนึกถึงเรื่องตัวเลขและการคำนวณ ซึ่งเป็นเรื่องชวนปวดหัว บางคนอาจถึงกับส่ายหน้า เพราะไม่เก่ง ไม่ชอบ ไม่เอา ไม่อยากรู้ แต่จริงๆ แล้วเรื่องพวกนี้มีความสำคัญกับทุกคนในหลายแง่มุม บางคนอาจต้องใช้ในการทำงาน สร้างธุรกิจ ซื้อหุ้น ออมเงิน หรือลงทุนในกองทุนต่างๆ เล่าถึง 7 วิธีคิดและตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องตัวเลขมาหลอกเรา
   www.youtube.com/watch?v=mA2tZZE8uLI

  • Introvert กับ Extrovert บุคลิกภาพที่ต่างกันส่งผลกับการทำงานและใช้ชีวิตอย่างไร:
   เมื่อพูดถึงคำว่า Introvert บางคนอาจเข้าใจว่าเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียว ไม่สุงสิงสังสรรค์ ทำตัวแปลกแยกจากคนหมู่มาก หรือมักเศร้าหม่นอยู่ตลอดเวลา ไปจนถึงต่อต้านสังคม (Antisocial) ซึ่งไม่ใช่ความจริงเสียทั้งหมด เพราะหลายอย่างที่การเป็น Introvert กลับให้ข้อดีและทำให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่าง Productive หากรู้จักพัฒนาตนเองได้ถูกต้อง คุยกับ ผู้ก่อตั้ง Mind Center Thailand และผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ Ideo Empowerment
   www.youtube.com/watch?v=bfqMf44Ajp0

  • Fasting นอน บริหารเวลา ทักษะหัวหน้า ตอบคำถามจากคนฟังใน Season แรก:
   Podcast รายการ Super Productive เดินทางมาถึง Episode สุดท้ายใน Season แรก รวมทุกคำถามจาก Fan รายการ ทั้งเรื่องกิจวัตรประจำวัน การทำงาน การแก้ปัญหา และอื่นๆ อีกมาก พร้อมคำตอบที่สามารถนำไปปรับใช้จริง
   www.youtube.com/watch?v=kHyziOX5VcA


  คำนี้ดี:

  • เราต้องรู้ศัพท์กี่คำถึงจะเก่งภาษาอังกฤษ?:
   www.youtube.com/watch?v=iFNp69ZHu80

  1. ลงท้ายอะไรก็ได้ แต่ขอให้ขึ้นต้นด้วย 'แม่':
   www.youtube.com/watch?v=4NhlwohYwyk

  2. No-brainer ไม่ใช่คำด่า และ Lover ก็ไม่ได้ Romantic อย่างที่คิด! คำภาษาอังกฤษที่หน้าตาชวนให้แปลผิด:
   www.youtube.com/watch?v=kGiMd-4F4EI

  3. คุยกันเรื่องคำพ้องเสียงในภาษาอังกฤษจากข่าวหมูป่า Academy และ Elon Musk:
   www.youtube.com/watch?v=DRkvWDvEUhw

  4. คำเดียวจบ ไม่พูดเยอะเจ็บคอ พูดน้อยต่อยหนัก พูดแค่คำเดียวก็ Get:
   www.youtube.com/watch?v=_ORurGkr2MI

  5. ศัพท์ Over จาก Meryl Streep:
   www.youtube.com/watch?v=BGQj9xpNNl4

  6. คำไหนไม่ควรพูด คำไหนน่าพูด ตอนสัมภาษณ์งาน:
   ครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานคือการเตรียมตัว อย่างน้อยเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะ ต้องมีการเก็งข้อสอบ ต้องซ้อมตอบคำถาม และถ้ายังไม่รู้ว่าจะพูดอะไร อย่างน้อย รู้เสียหน่อยว่า ‘ไม่ควรพูดอะไร’ ก็ยังดี
   www.youtube.com/watch?v=Y7g0Veo76cM

  7. หนึ่งประโยคมี 7 คำ เน้นเสียง 7 จุด ได้ 7 ความหมาย:
   “I didn’t say we should kill him!” การเน้นเสียง มันสำคัญจริงๆ stress ผิดชีวิตเปลี่ยนทันที จับฆาตกรผิดตัวกันเลยทีเดียว
   www.youtube.com/watch?v=vGYrqNuS-vA

  B-)

 • Mission To The Moon:

  1. 7 Technique ที่ช่วยให้ธุรกิจไม่ล่มสลาย:
   เช่น การเท่าทันคู่แข่ง การไม่หยุดพัฒนาตัวเอง การดูแลพนักงาน พร้อมตัวอย่าง Case ธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Starbucks, Uber, Apple, ฯลฯ รวมทั้งประสบการณ์ตรงของ Brand ศรีจันทร์
   www.youtube.com/watch?v=v97jeB4zdtEf
   Good company will train their employees to be able to leave some day, but treat them so well that they want to stay.

  2. ประสบความสำเร็จแบบ "คนขี้เกียจ" ทำยังไง?:
   ใครว่าขี้เกียจแล้วไม่ดี!! จริงๆ ขี้เกียจก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะ มาติดตามรับฟัง 10 เคล็ดลับ การทำงานแบบคนขี้เกียจ และตัวอย่างการทำงาน และธุรกิจที่เข้าใจความขี้เกียจของลูกค้าจนประสบความสำเร็จ
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep2

  3. เคล็ดลับการ Present แบบมืออาชีพ:
   9 เคล็ดลับในการ Present แบบมืออาชีพ ซึ่งนำไปปรับใช้ได้ ทั้งในการ Present ภายในองค์กร การขายงานลูกค้า การสมัครงาน หรือการพูดต่อสาธารณะ โดยรวบรวม Technique มาจากเวที TED Talk บทความต่างๆ และประสบการณ์ตรง
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep3

  4. ลักษณะของพนักงาน "ดาวรุ่ง" (Rising Star):
   คนที่โดดเด่นในองค์กร หรือที่เรียกว่า "ดาวรุ่ง" นั้น เขามีลักษณะหรือคุณสมบัติอะไรบ้าง และทำไมคุณสมบัติเหล่านี้ถึงทำให้พนักงานเหล่านี้ประสบความสำเร็จ
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep4

  5. การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (Customer Experience):
   ผ่าน 4 ขั้นตอน พร้อมกับตัวอย่าง Case ต่างๆ เช่น MK Suki, Uniqlo, Virgin Airlines, ฯลฯ
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep5
   www.theatlantic.com/business/archive/2015/03/people-who-use-firefox-or-chrome-are-better-employees/387781
   www.bluleadz.com/blog/companies-with-the-best-customer-service

  6. Technique การตลาดโดยใช้หลักจิตวิทยา Social Proof:
   Technique 5 แบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผู้เชี่ยวชาญ การใช้คนดัง การใช้ Review โดยผู้ใช้ การอ้างคนจำนวนมาก หรือการใช้คำบอกเล่าของเพื่อนหรือคนใกล้ตัว
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep6

  7. งานที่คุณทำใช่คุณไหม?:
   It's not the days in your life, but the life in your days that counts. - Brian White
   มันไม่ใช่จำนวนวันในชีวิตของคุณ แต่มันคือการใช้ชีวิตในวันทั้งหลายของคุณต่างหากที่นับได้
   soundcloud.com/missiontothemoon/7a-1

  8. Motivation มาจากไหน?:
   soundcloud.com/missiontothemoon/ep-8-motivation

  9. .
  10. .
  11. .
  12. .
  13. .
  14. .
  15. .
  16. .
  17. .
  18. .
  19. .
  20. .
  21. .
  22. .

  B-)