การเซ็ตให้ Borland C++ Compiler 5.5 ทำงานร่วมกับ EditPlus
  • สิ่งที่ต้องมี Borland C++ Compiler 5.5, EditPlus 1. ดาวน์โหลด Borland C++ Compiler 5.5 มาจากเว็บ Borland
    http://www.thaicyberpoint.com/ford/blog/id/156
    8)