เอสวีโอเอ เปิดตัวปากกาดิจิตอลอัจฉริยะ Digital Pen Flash Recorder
  • มาพร้อม USB Flash ที่ช่วยเก็บบันทึกข้อความเขียน ภาพสเก็ต ภาพวาด ได้ในทุกที่ เพียงแค่คลิบ USB Flash เข้าที่กระดาษธรรมดาทั่วไป
    http://technology.impaqmsn.com/article.aspx?path=article&rid=0&id=11654
    :o